Farské oznamy 29. jún – 5. júl

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše sú o 6:30, 8:00, 15:00, 16:30 a 18:00.

Pri pondelkovej sv. omši o 15:00 sa poďakujeme Bohu za uplynulý školský rok s rodinami detí, ktoré ukončili CMŠ sv. Bernadety. a o 18:00 budeme zaň ďakovať Pánu Bohu so žiakmi základných škôl – miesto v predných laviciach bude pri večernej omši vyhradené pre prvoprijímajúce deti v albách.

Odovzdanie pamätných listov z prvého sv. prijímania prvoprijímajúcim deťom bude v nedeľu 5. júla. Deti prídu na sv. omšu o 9:30 v albách. Po jej skončení si prevezmú pamätné obrázky a vrátia alby.

Na sviatok sv. Petra a Pavla môžeme pri zbožnom použití nábožných predmetov požehnaných pápežom alebo biskupom získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok: spoveď, sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca.

Od 1. júla budú sv. omše v letnom režime, tzn. že popoludňajšie sv. omše vo všedné dni o 15:00 a nedeľné sv. omše o 11:00 počas júla a augusta nebudú.

Nedeľné sv. omše počas júla a augusta budú o 7:00, 8:00, 9:30 a 18:00.

Úradné záležitosti si počas júla a augusta môžete vybaviť vo farskej kancelárii večer po sv. omši.

Počas júla a augusta spovedáme každý deň (okrem nedieľ) polhodinu pred sv. omšou (ráno 6:00 – 6:25 a večer 17:30 – 17:55).

Stredajšie adorácie počas júla a augusta nebudú popoludní, ale po večernej sv. omši – do 20:00.

Adorácia v prvopiatkovom týždni bude aj vo štvrtok večer – po sv. omši bude najprv tichá poklona a o 20:00 sa začne moderovaná adorácia Hora Sancta, do ktorej môžete napísať svoje úmysly a modlitby prostredníctvom formulára na webovej stránke farnosti.

Na prvý štvrtok pri večernej sv. omši privítame nového pána kaplána dp. Lukáša Imricha, ktorý bude zároveň školským kaplánom na Gymnáziu sv. Edity Steinovej.

Na prvý piatok dopoludnia navštívime chorých, ktorých do štvrtka prihlásite na spoveď v sakristii alebo v kancelárii.

Fatimská pobožnosť na prvú sobotu bude ráno o 6:30.

Pobožnosť na prvú nedeľu bude o 17:30 a stretnutie ružencového bratstva o 16:45.

Modlitba ruženca sa začína o 17:20 a povedie ju 8. ruža.

O upratovanie kostola prosíme 8. skupinu.

Ďakujeme pánom kaplánom Petrovi Labancovi a Daliborovi Ondrejovi za ich pastoračnú službu v našej farnosti. Od 1. júla nastúpia do tejto služby kňazi Lukáš Imrich a Ladislav Varga.  Vyprosujeme im hojnosť Božích milostí a darov Ducha Svätého.

Share

You may also like...