Farské oznamy 5.-11. júl

SV. OMŠE

5.7. pondelok – sviatok sv. vierozvestov Cyrila a Metoda – 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00

pondelok – sobota  6:30 a 18:00

NEDEĽA  6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00

KONIEC PLATNOSTI DIŠPENZU OD POVINNEJ ÚČASTI NA NEDEĽNEJ OMŠI – 30. júna

SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)

Upratovanie kostola  4.7. – 7. skupina;  9.7. – 8. skupina

ÚRADNÉ HODINY – v pracovné dni po večernej omši do 19:30

FARSKÁ PÚŤ DO POĽSKA – 28.-31. augusta – program nájdete na webovej stránke farnosti – prihlasuje sa v kancelárii do 18. júla

PRIHLÁŠKA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – rodičia, ktorí chcú v budúcom školskom roku prihlásiť deti na prípravu na prvé sv. prijímanie, nech doručia vyplnené prihlášky do farskej kancelárie do konca júla – tlačivá sú v sakristii a na webovej stránke farnosti

STRETNUTIE RODIČOV DETÍ PRIHLÁSENÝCH DO TÁBORA – je dnes 4.7. o 11:00 v pastoračnom centre – treba si vyzdvihnúť tlačivo na potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa

KNIHA K MODLITBE RUŽENCA – v kancelári a v sakristii máme pre vás v ponuke knihu pátrov minoritov 220 rozjímaní k ružencovým tajomstvám – odporúčame do rodín

FOTO Z BIRMOVKY A 1. SV. PRIJÍMANIA – si môžete vyzdvihnúť v sakristii

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – dnes o 16:45 s výmenou ružencových tajomstiev; predmodlievanie ruženca povedie 2. ruža

PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – o 17:30

NOVÉNA K SV. ĽUDOVÍTOVI A ZÉLII – od 4. do 12. júla sa pri večernej omši modlime novénu k sv. manželom – Ľudovítovi a Zélii Martinovým – za manželov a rodiny

Share

You may also like...