Požehnaný nový rok 2022

Drahí bratia a sestry, milá farská rodina,

na prahu jubilejného roka našej farnosti vo vďačnosti za 30 rokov spoločného kráčania na ceste viery Vám s láskou vyprosujeme otvorenosť pre inšpiráciu a vedenie Ducha Svätého v dôvernej jednote s našou Matkou Máriou, ktorá nás na tejto ceste vytrvalo sprevádza k Ježišovi a opakuje nám svoje slová z Kány: „Urobte všetko, čo vám povie.“ (Jn 2, 5)

V nasledovaní Pána na každodennej ceste Vám žehnajú Vaši kňazi z Farnosti Svätej Rodiny v Košiciach.

SV. OMŠE (režim OP – 1 os./15 m2)

 • 1.1. NOVÝ ROK – 630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
 • 2.1. NEDEĽA – 630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
 • 3.1. Pondelok – 630, 1500, 1800
 • 4.1. Utorok – 630, 1500, 1800
 • 5.1. Streda – 630, 1500, 1700, 1800
 • 6.1. ZJAVENIE PÁNA630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800
 • 7.1. Prvý piatok – 630, 1500, 1700, 1800
 • 8.1. Sobota – 630, 1700, 1800
 • 9.1. NEDEĽA KRSTU PÁNA630, 730, 830, 1000, 1100, 1200, 1700, 1800

VYSLUHOVANIE SVIATOSTÍ A POBOŽNOSTI

 • SV. PRIJÍMANIE A SPOVEDANIE 1600 – 1700
 • 1.1. MODLITBOVÉ VEČERADLO 1900 – 2000
 • 6.1. ADORÁCIA HORA SANCTA   1900 – 2000

Úplné odpustky – Za účasť na novoročnom vzývaní Ducha Svätého môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Ružencové bratstvo – Každý člen ruže pokračuje od prvej nedele v modlitbe nasledujúceho desiatku a výmenu tajomstva si dohodne s horliteľkou svojej ruže.

Požehnané víno – Na sviatok sv. apoštola Jána sme požehnali víno, ktoré je pre vás k dispozícii pri sakristii. Je vhodné do rodín na novoročný prípitok alebo ako dar. Nazvali sme ho Jubilejné, nakoľko v tomto roku si pripomíname 30 rokov farnosti.

Požehnanie trojkráľovej vody a príbytkov – Vo štvrtok na Zjavenie Pána požehnáme trojkráľovú vodu, ktorú si budete môcť po sv. omšiach zobrať domov na požehnanie príbytkov. Požehnanie bytu kňazom si počas roka môžete dohodnúť osobne. Pri svätenej vode budú k dispozícii i nálepky na dvere s modlitbou požehnania.

Milodary na kostol – Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za podporu chrámu. Prispieť môžete i bankovým prevodom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574, BIC: GIBASKBX.

Share

You may also like...