FARSKÉ OZNAMY 12.-18. august 2019

  • V nedeľu 11.8. je od 10:30 v pastoračnom centre prezentácia účastníkov detského tábora. Prosíme vás o modlitbu za toto podujatie.
  • V stredu je večerná omša z nasledujúcej slávnosti a po nej bude eucharistická adorácia s ukončením o 20:00, pri ktorom prednesieme vaše úmysly, prosby a vďaky.
  • Vo štvrtok 15. augusta je prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú ráno o 6:30 a 8:00 a večer o 16:30 a 18:00.
  • V dominikánskom kostole je 15.8. odpustová slávnosť o 17:30.
  • Na štvrtkové omše si prineste na požehnanie kytičky bylín, korenín a kvetov, ktoré potom použijete v domácnosti. Pri žehnaní kvetov a bylín prosíme Boha, aby boli skrze modlitbu Cirkvi na rozmnoženie milosti v dušiach a na telesný úžitok tým, ktorí tieto kvety použijú pre svoje zdravie.
  • Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 8. ruža a upratovanie kostola 4. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • Prihlasovanie na púť do Medjugorja je už ukončené. Všetkých prihlásených prosíme o úhradu cestovných poplatkov do konca týždňa. V sakristii si môžete vyzdvihnúť informačný list o púti.

Share

You may also like...