Farské oznamy – 7. veľkonočný týždeň

ZBIERKA NA MASMÉDIÁ – pri príležitosti 57. svetového dňa spoločenských komunikačných prostriedkov sa v nedeľu 21. mája koná v kostoloch zbierka na podporu katolíckych masmédií

ADORÁCIA – je v pracovných dňoch po popoludňajšej omši až do večernej

TURÍČNA NOVÉNA – modlime sa ju o 18:00 spolu s májovou pobožnosťou, obetujme ju za našu farnosť a osobitne za birmovancov

KÁNTROVÉ DNI – streda, piatok a sobota pred Turícami sú kántrové dni, v ktorých prosíme za duchovné povolania a za jednotu kresťanov, záväzný je iba 1 deň, sv. omše s kántrovým formulárom budú v stredu pri spomienke na Pannu Máriu Pomocnicu kresťanov, chceme ju prosiť za tých, ktorí sa v týchto dňoch pripravujú na kňazskú a diakonskú vysviacku

PÚŤ PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ v sobotu 27. mája pozývame rodiny prvoprijímajúcich detí na ďakovnú púť do Levoče spojenú s návštevou Spišskej Kapituly, odchod autobusu spred kostola je o 8:00 

TURÍCE – v nedeľu 28. mája je slávnosť Zoslania Ducha Svätého, časy svätých omši budú upravené kvôli birmovke, ktorú bude v našom kostole sláviť o. arcibiskup o 9:00, sväté omše na turíčnu nedeľu budú o 6:30, 7:30, 9:00, 11:00 a 18:00

DEŇ RODINY – na budúcu nedeľu budeme sláviť celokošický Deň rodiny, ktorý začne o 15:00  sv. omšou v katedrále, pri ktorej o. arcibiskup udelí požehnanie jubilujúcim manželom, po nej bude nasledovať kultúrny a spoločenský program pri Dolnej bráne

KURZ PRE SNÚBENCOV – v dňoch 2.-4. júna ponúkame víkendový kurz prípravy na manželstvo pre snúbencov, prihlásiť sa môžete  vo farskej kancelárii alebo emailom na rodina@abuke.sk

FARSKÝ VÝLET – v sobotu 10. júna vás pozývame na Pieniny, prihlasovanie je v sakristii, bližšie informácie sú v bulletine

PÚŤ DO MEDJUGORJA – v dňoch 17.-23. septembra organizujeme farskú púť do Medjugorja, prihlasovanie je v sakristii, bližšie informácie nájdete v bulletine

Share

You may also like...