Farské oznamy – Svätý týždeň

SPOVEDANIE PRED VEĽKOU NOCOU – Pozývame vás využiť príležitosť na sviatosť zmierenia každý deň – do stredy 13.4. – od 16:00 do 18:00 – aj v nedeľu po krížovej ceste. Chorých, ktorých prihlásite, prídeme vyspovedať v stredu dopoludnia.

ADORÁCIA – Pondelok – streda je eucharistická adorácia od 15:30 do večernej omše.

MISSA CHRISMATIS – Vo štvrtok Svätého týždňa o 9:30 bude v katedrále omša svätenia olejov s obnovou kňazských sľubov.

ŠTVRTOK PÁNOVEJ VEČERE – Omša na pamiatku Pánovej večere bude o 18:00 hod. Po jej skončení bude Najsvätejšia Sviatosť prenesená do katechetickej miestnosti. Za účasť na speve eucharistického hymnu počas tohto obradu môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

PIATOK UTRPENIA PÁNA – je dňom pôstu a zdržiavania sa mäsitého pokrmu, keď sa môžeme raz za deň dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Pravidlo pôstu zaväzuje dospelých od 18 do 60 rokov. Zdržiavanie sa mäsa zaväzuje všetkých nad 14 rokov. Slávenie obradov utrpenia a smrti Pána bude v kostole o 15:00 a krížová cesta bude v piatok večer o 19:00 hod. Za nábožné uctenie kríža pri piatkových obradoch môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

KAPLNKA BOŽIEHO HROBU – bude v pastoračnom centre. Eucharistická poklona pri Božom hrobe potrvá nepretržite od skončenia piatkových obradov až do sobotných vešpier o 19:00 hod. Ranné chvály na Svätú sobotu budú o 8:00 pri Božom hrobe. Na adoráciu počas noci je vhodné zapísať sa na konkrétny čas.

POŽEHNANIE VEĽKONOČNÝCH POKRMOV – bude v kostole v sobotu o 14:00, 15:00 a 16:00 a v nedeľu o 6:30 hod.

VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA – vo Svätej noci sa začne v sobotu o 19:30 hod. Na jej slávenie si prineste sviece na obnovenie krstných sľubov, pri ktorom môžeme získať úplné odpustky.

VEĽKONOČNÁ NEDEĽA VZKRIESENIA PÁNA – Sv. omše budú o 7:00, 8:30, 10:00, 11:00 a 18:00 hod.

FARSKÁ PÚŤ V ROKU RODINY – V dňoch 27. – 29. mája vás pozývame na púť do Poľska, v rámci ktorej navštívime: Horu sv. Anny, Baziliku Panny Márie na Jasnej Hore a Katedrálu Sv. Rodiny v Częstochowej, Centrum sv. Jána Pavla II. a Kostol Sv. Rodiny v Krakowe. Bližšie informácie nájdete v bulletine a na webovej stránke.

2% Z DANE – Naše OZ Deti-mládež-rodina, ktoré vo farnosti zastrešuje podujatia pre deti a rodiny, a tiež Rodičovské spoločenstvo pri škôlke sv. Bernadety sa uchádzajú o 2% z vašich daní. Tlačivá nájdete v kostole pri časopisoch a na webovej stránke.

ZÁPIS DO CIRKEVNEJ MATERSKEJ ŠKOLY – Zápis detí do CMŠ sv. Bernadety na predprimárne vzdelávanie v šk. roku 2022/2023 bude 20. – 22. apríla. Prihlášky nájdete na webovej stránke školy.

VÝSTAVA O SV. EDITE STEINOVEJ – Pozývame vás na výstavu, ktorú pripravili učitelia a študenti nášho gymnázia v synagóge na Zvonárskej ulici. Bližšie informácie o jej konaní sú uvedené na plagáte.

Share

You may also like...