Farské oznamy 19. – 26. júl

  • V nedeľu 19. júla je v našom kostole výročná farská poklona od 10:30 do večernej sv. omše.  
  • Keďže tento rok sa nemôžu konať púte tak, ako sme zvyknutí, TV Lux prinesie 19. júla o 10:30 priamy prenos z púte v Gaboltove.
  • Modlitbu ruženca povedie 3. ruža a upratovanie kostola 3. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • Spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou.
  • Adorácia je v stredu po večernej sv. omši – do 20:00 – po jej skončení bude v pastoračnom centre nácvik chrámového zboru.
  • Na budúcu nedeľu 26. júla je mesačná zbierka na investičné výdaje kostola. PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom.
  • Ak by ste mali záujem o odslúženie sv. omší počas leta aj mimo nášho kostola, môžete nám ich nahlásiť vo farskej kancelárii.
Share

You may also like...