Farské oznamy 9.-16. máj

SV. OMŠE

  • PONDELOK – STREDA 6:30, 15:00, 18:00
  • ŠTVRTOK – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 6:30, 8:00, 15:00, 18:00, 19:00
  • PIATOK 6:30, 15:00, 16:30 (zmena času večernej sv. omše je z dôvodu prípravy na birmovanie)
  • SOBOTA 6:3018:00
  • NEDEĽA 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:3018:00

SV. PRIJÍMANIE V NEDEĽU – tí, ktorí budú sledovať nedeľnú sv. omšu prostredníctvom živého vysielania, môžu pristúpiť k sv. prijímaniu po dopoludňajších nedeľných sv. omšiach o 12:30 h.

ŽIVÉ VYSIELANIE bohoslužieb prostredníctvom YouTube je každý deň na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.

SPOVEDANIE – spovedáme denne polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele).

DEŇ MATIEK – v rámci dnešného Dňa matiek dávame do vašej pozornosti po sv. omši na vonkajšej terase obľúbené furčianske perníčky a votívne mariánske sviece na rodinné májové pobožnosti

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI – sú každý deň v závere večernej sv. omše

UPRATOVANIE KOSTOLA – dnes večer 1. skupina a v sobotu večer 2. skupina

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA – 2. ruža

Pondelok, utorok a streda budúceho týždňa sú prosebné dni za úrodu. Zajtra a pozajtra sa pri po májovej pobožnosti modlime na tento úmysel.

V stredu je pri večernej omši pobožnosť k sv. Jozefovi a po sv. omši katechéza a adorácia.

Vo štvrtok na slávnosť Nanebovstúpenia Pána sú pridané sv. omše o 8:00 a 19:00. Keďže tento sviatok pripadol na 13. mája, po poslednej sv. omši bude mariánske večeradlo.

Od piatku sa pri májovej pobožnosti modlime novénu k Duchu Svätému za našich birmovancov.

Eucharistická poklona v nedeľu sa začne o 15:00 a bude ukončená o 17:30 eucharistickým požehnaním a májovou pobožnosťou.

 Na budúcu nedeľu bude zbierka na katolícke masmédiá.

Share

You may also like...