Farské oznamy – 1. adventný týždeň

 • LORETÁNSKA NOVÉNA – od 1. decembra sa budeme pri sv. omšiach modliť novénu k Loretánskej Panne Márii, aby sme sa pripravili na udalosť vytvorenia duchovného puta medzi našou farnosťou a Svätyňou Svätého Domu v Lorete, ku ktorému budeme pri vyvrcholení Roka sv. Jozefa a Jubilejného loretánskeho roka pripojení mimoriadnym zväzkom duchovnej jednoty
 • DUCHOVNÉ PUTO – v sobotu 4. decembra o 21:00 počas modlitby ruženca v Bazilike Svätého Domu v Lorete loretánsky arcibiskup Mons. Fabio Dal Cin ohlási pozdrav a oznam o vytvorení duchovného puta našej farnosti so Sanktuáriom Svätého Domu v Lorete. Tento akt môžete sledovať prostredníctvom živého vysielania na kanáli youtube “Santa Casa Loreto a na webovej stránke www.santuarioloreto.va a prostredníctvom televízie Telepace a Fano TV
 • SV. OMŠE – obetujeme na úmysly prijaté na daný deň a sú vysielané prostredníctvom YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice
  • pondelok – sobota 18:00
  • nedeľa 8:30
 • SVIATOSŤ ZMIERENIA A SV. PRIJÍMANIE – je možné prijať v rámci individuálnej pastoračnej činnosti:
  • pondelok – sobota 16:00 – 17:00
  • nedeľa 10:00 – 12:00
 • FARSKÁ KANCELÁRIA – je otvorená v pondelok – piatok: 16:00 – 17:00
 • SÚKROMNÁ MODLITBA V KOSTOLE – je možná každý deň v čase 12:00 – 16:00, keď je otvorená predsieň kostola
 • ADORÁCIA HORA SANCTA – bude vo štvrtok po sv. omši
 • VEČERADLO – na prvú sobotu bude o 17:00
 • POBOŽNOSŤ K BOŽSKÉMU SRDCU – na prvú nedeľu bude o 9:30
 • RUŽENCOVÉ BRATSTVO – prvonedeľné stretnutie s výmenou tajomstiev sa nekoná, každý pokračuje v modlitbe nasledujúceho tajomstva
 • KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – je vysielaná vo štvrtok večer prostredníctvom YouTube
 • BIRMOVANECKÁ PRÍPRAVA prebieha každý piatok po večernej omši formou on-line stretnutia, pripájací link zasielame birmovancom e-mailom
 • ZBIERKA NA CHARITU – bude prebiehať počas celého Adventu a podporiť ju môžete vkladom na účet arcidiecéznej charity – ktorý nájdete na www.charita-ke.sk – alebo milodarom odovzdaným na farskom úrade
 • VIANOČNÉ OPLÁTKY A PERNÍČKY – (tiež bezlepkové perníčky pre celiatikov) sú pre vás k dispozícii formou okienkového výdaja pri vstupe do pastoračného centra:  
  • pondelok – sobota 15:30 – 17:30
  • nedeľa 10:00 – 12:00
 • MILODARY NA KOSTOL – fungovanie kostola a farnosti v súčasných náročných podmienkach môžete podporiť vkladom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574, BIC: GIBASKBX i použitím QR-kódu alebo milodarom odovzdaným na farskom úrade
Share

You may also like...