Category: Oznam

Farské oznamy – 5. veľkonočný týždeň

STRETNUTIE RUŽENCOVÉHO BRATSTVA – modlitba ruženca s výmenou ružencových tajomstiev je na prvú nedeľu o 16:45 PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – v nedeľu 7. mája začne o 17:30 májovou pobožnosťou...

Farské oznamy – veľkonočná oktáva

Všetkým vám vyprosujeme milostivý čas sviatkov Pánovho vzkriesenia! SV. OMŠE – v pondelok veľkonočnej oktávy slávime sv. omše ako v nedeľu (6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00)...

Veľkonočné Trojdnie – živé vysielanie

Pre tých, ktorým životná situácia nedovoľuje osobnú účasť na liturgických sláveniach Posvätného Trojdnia, ponúkame možnosť sledovať ich online: ZELENÝ ŠTVRTOK: https://www.youtube.com/watch?v=wLOZL1iV9TM VEĽKOPIATKOVÉ OBRADY: https://www.youtube.com/watch?v=I4yuc82xbqk VEĽKONOČNÁ VIGÍLIA:...

Farské oznamy – Svätý týždeň

Vyprosujeme Vám milostivé prežitie svätých dní Svätého týždňa! KRÍŽOVÁ CESTA – na Palmovú nedeľu bude o 15:00 spolu s prvonedeľnou pobožnosťou k Božskému Srdcu SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia...

Farské oznamy – 3. pôstny týždeň

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pondelok, utorok a stredu od 15:30 do večernej omše a vo štvrtok a piatok do 17:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu...