Category: Oznam

Farské oznamy 18.-24. máj

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00. Vo štvrtok 21. mája je sviatok Nanebovstúpenia Pána – sv. omše budú ráno o 6:30...

Farské oznamy

Ako sa zúčastniť svätej omše? Koľko bude nedeľných svätých omší? Ako možno prijať Eucharistiu? Kedy sa možno vyspovedať? Na tieto a ďalšie aktuálne otázky nájdete odpovede...

2 % pre OZ DETI – MLÁDEŽ – RODINA

Láskavo sa uchádzame o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov pre Občianske združenie Deti-mládež-rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre rodiny a deti....

ZBIERKA NA KOSTOL

Keďže od 10. marca sa v kostole slávia bohoslužby a vysluhujú sviatosti neverejným spôsobom, farnosť je v tomto čase bez príjmov. O to viac vás pred...

Púť do Poľska

Farská púť na mariánske pútnické miesta v Poľsku plánovaná na 7.-10. mája bola zrušená z dôvodu všeobecne známych obmedzení v dôsledku pandémie koronavírusu. Tí, ktorí sa...