Category: Oznam

FARSKÉ OZNAMY 9.-15. december

V pondelok 9. decembra je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie – sv. omše budú o 6:00, 8:00, 15:00, 16:30, 18:00. V pondelok 9. decembra dopoludnia od 7:00 do...

FARSKÉ OZNAMY 2. – 8. december

V týždni spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou a večer od 17:00. Počas celého Adventu vás pozývame na rorátne sv. omše so začiatkom o 6:00 hod. V prvom adventnom...

FARSKÉ OZNAMY 25. november – 1. december

Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 7. ruža a upratovanie kostola 2. skupina. PBZ za vašu službu pre farské spoločenstvo. V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na...

FARSKÉ OZNAMY 18. – 24. november

Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža a upratovanie kostola 1. skupina. V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na materskej dovolenke – spolu s detičkami do pastoračného...

FARSKÉ OZNAMY 11.-17. november

V pondelok 11.11. vás pozývame na farskú púť do Dómu sv. Alžbety. Púť sa začne o 17:45 modlitbou novény k sv. Alžbete a pokračuje sv. omšou...

FARSKÉ OZNAMY 4. – 10. november

Modlitbu ruženca v tomto týždni vedie 4. ruža. V pondelok o 16:30 pozývame rodiny spolu s deťmi na detské večeradielko. V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na materskej dovolenke –...

FARSKÉ OZNAMY 14.-20. október

V nedeľu 13.10. o 17:00 vás pozývame na mariánske večeradlo. Október je misijný mesiac, každú nedeľu o 9:25 sa modlíme spievaný desiatok s rodinami za misie. V piatok 18.10....

Ružencové pobožnosti

Modlitbu posvätného ruženca sa v našom kostole spoločne modlime: polhodinu pred rannou sv. omšou každý deň pred večernou sv. omšou (okrem štvrtka) o 17:20 vo štvrtky po...

FARSKÉ OZNAMY 7.-13. október 2019

Na prvú nedeľu je o 17:30 pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu. Pred ňou je o 16:45 stretnutie ružencového bratstva a spoločná modlitba ruženca. V stredu popoludní od 15:30 bude eucharistická...