Category: Oznam

2 %

Láskavo sa uchádzame o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov pre Občianske združenie Deti-mládež-rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre rodiny a deti....

Veľkonočné trojdnie v Kostole Sv. Rodiny

18.4. ZELENÝ ŠTVRTOK 18:00 omša na pamiatku Pánovej večere 19.4. VEĽKÝ PIATOK 15:00 slávenie utrpenia a smrti Pána 18:00 krížová cesta od misijného kríža ku krížu...

Púť do Krakowa s Rádiom Lumen

Rádio Lumen aj tento rok organizuje púť na toto miesto milostí. Hlavným celebrantom a kazateľom bude generálny riaditeľ rádia o. Juraj Spuchľák. Hudobným hosťom bude Monika...

ADSM 2019

Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy sa každoročne koná v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento rok to bude 27. apríla v meste Sabinov. Prihlásiť sa môžete v sakristii....

Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky možno získať za zvyčajných podmienok (sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie záľuby v akomkoľvek hriechu): na Zelený štvrtok za účasť na...

Spovedanie pred Veľkou nocou

Kostol Svätej rodiny – Furča sobota 13.4. 9:00 – 12:00 13:30 – 15:00 Dóm sv. Alžbety nedeľa 14.4. 14:00 – 18.00