Category: Oznam

Farské oznamy – Vianočná oktáva

Ďakujeme, že rešpektujete vyznačené miesta na sedenie v laviciach a rozmiestnenie stoličiek v kostole. Pri sadaní do lavíc obsadzujte miesta od stredu tak, aby vedľa vás ostalo...

Sv. omše vo Vianočnej oktáve

24.12. ŠTEDRÝ DEŇ 15:00 – 16:30 – 21:00 – 22:30 – 24:00 25.12. NARODENIE PÁNA 6:00 – 7:00 – 8:30 – 9:45 – 11:00 – 16:30...

Farské oznamy – 2. adventný týždeň

6. – 13. december Ďakujeme všetkým, ktorí ste venovaním detského ošatenia, hygienických potrieb, či trvanlivých potravín podporili adventnú zbierku, aby ste pomohli osamelým matkám a ich deťom....

Farské oznamy – 1. adventný týždeň

29. november – 5. december Dnes je zbierka na charitu. Charitatívne diela Cirkvi môžete podporiť milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka alebo na 2. adventnú nedeľu...

Farské oznamy 23.-29. november

Pri slávnosti Krista Kráľa môžeme získať milosť úplných odpustkov za účasť na zasväcujúcej modlitbe: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia (text nájdete v modlitebníkoch za litániami k NSJ). V nedeľu...

Farské oznamy 16.-22. november

Od 16. novembra sa môžu konať verejné bohoslužby za týchto podmienok: vstup a pobyt v kostole je možný len s rúškom pri vchode do kostola treba použiť...

Farské oznamy 9.-15. november

Sv. spoveď a sv. prijímanie možno prijať: pondelok – sobota: 16:00 – 17:00 nedeľa: 10:00 – 12:00 Piatok je deň pôstu za odvrátenie pandémie. Rodičom prvoprijímajúcich...