FARSKÉ OZNAMY 24. – 30. jún 2019

  1. Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 1. ruža a upratovanie 5. skupina.
  2. V utorok o 18:00 bude v našom kostole sláviť postprimičnú sv. omšu novokňaz Marek Marcin. Po jej skončení budete môcť prijať individuálne novokňazské požehnanie v pastoračnom centre.
  3. Eucharistická adorácia je v stredu od 15:30 do večernej omše.
  4. V piatok je sviatok Božského Srdca.V tento sviatok vás pozývame na farskú kvapku krvi. Príďte sa pripodobniť Ježišovi darovaním krvi a pomôcť mu pri záchrane životov. Povzbuďte aj svojich blízkych k darovaniu krvi v piatok dopoludnia od 7:00 do 11:00 v pastoračnom centre.
  5. V sobotu je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše budú  ako v nedeľu o 7:00, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00. V tento sviatok sa koná zbierka na  dobročinné diela Sv. Otca.
  6. V nedeľu dopoludnia budú naši p. kapláni Michal a Michal sláviť rozlúčkové sv. omše o 9:30 a o 11:00.
  7. Ďakovná omša za uplynulý školský rok bude v nedeľu o 9:30, pozývame zvlášť žiakov a rodičov.
  8. Od 1. júla je zmena v liturgickom programe: počas letných prázdnin nebudú sv. omše v týždni o 15:00 a v nedele o 11:00.
  9. Vzadu pri knihách sa môžete prihlásiť na púte do Levoče 2. júla a 11. júla a tiež na púť do Gaboltova 21. júla.
  10. Prihlášky do letného tábora pre deti v dňoch 11.-16. augusta nájdete v sakristii.

Gymnázium Edity Steinovej prijme do zamestnania záujemcu o pracovnú pozíciu školníka. Bližšie informácie nájdete na výveske a na stránke školy.

Share

You may also like...