Category: Oznam

Farské oznamy 9.-15. január

POŽEHNÁVANIE BYTOV – prihlásiť sa môžete v sakristii, kňazi vás môžu navštíviť v nedeľu 8. januára popoludní EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do...

Farské oznamy – Nový rok 2023

ÚPLNÉ ODPUSTKY – môžeme získať za obvyklých podmienok za účasť na novoročnom vzývaní Ducha Svätého POŽEHNANÉ VÍNO – na sviatok sv. apoštola Jána sme požehnali novoročné...

Farské oznamy – Vianoce 2022

SV. OMŠE – 26.12. na sviatok sv. Štefana sú ako v nedeľu – 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ A POŽEHNANIE DETÍ – bude 25.12. o 17:00...

Farské oznamy – 3. adventný týždeň

SPOVEDANIE V ADVENTE – sviatosť zmierenia vysluhujeme ráno po rorátnej sv. omši a polhodinu pred popoludňajšou a večernou sv. omšou SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI:  17.12. sobota         16:00 –...

Farské oznamy 2. adventný týždeň

ADVENTNÉ KILO – 4.12. na Druhú adventnú nedeľu sa koná potravinová zbierka pre mamky s deťmi v krízovom centre na našom sídlisku, ďakujeme všetkým, ktorí sa ich rozhodli...

Farské oznamy – 1. adventný týždeň

VOĽBA ČLENOV FARSKEJ RADY – v túto nedeľu 27.11. je voľba členov do farskej ekonomickej rady a do farskej pastoračnej rady – každý farník môže navrhnúť svojich...

Farské oznamy 20.-27. november

ZBIERKY – v nedeľu 20.11. na slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, je zbierka na investičné výdaje a potreby kostola – Pán Boh...

Farské oznamy 13.-20. november

SVIATOK PATRÓNKY MESTA – v nedeľu 13.11. o 10:30 je odpustová slávnosť v Dóme sv. Alžbety MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v nedeľu 13.11. o 17:00 ZBIERKY – v nedeľu 13.11. je dobročinná...

Farské oznamy 7.-13. november

PRVÁ NEDEĽA – spoločná modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev je o 1645 a o 17:30 je zasväcujúca pobožnosť k Božskému Srdcu SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu...