Nedeľný pozdrav – 1. pôstna nedeľa

Drahí bratia a sestry,

pamätám si, keď som kedysi s napätím a radosťou otváral poštovú schránku a tešil sa z doručených listov. Teraz je plná takmer vždy. To, čo je v nej denne prítomné, však nie sú listy priateľov, ale letáky s ponukou všemožných zvýhodnených akcií, najlepších zliav a rozprávkových cien vo všetkých obchodných reťazcoch. Ako nevyužiť akcie šité na mieru, supervýhodné práve tu a práve teraz?!
Pôstne obdobie, ktoré sme začali, je pre nás akciovým časom. Boh nám pripravil nevídanú ponuku skrze Ježiša, milovaného Syna a verného služobníka – akcionára, ktorý dáva do hry celý svoj život v náš prospech. Nevyhľadáva vlastný osoh, ale cieľom jeho snaženia je náš úžitok. A to sa dnes nenosí.
Prvá nedeľa tohto akciového obdobia hovorí o pokúšaní Ježiša. Ježiš dokonale prežil skúsenosť človeka s pokušením v každom dni. Pokušenie nás môže nielen odtrhnúť od Pána, ale aj bližšie primknúť k nemu. V každom pokušení je prítomná nielen sila a pôsobenie Zlého, ale i Boha, ktorý neopúšťa človeka, ani sa neprizerá, ako sa zachováme. Zaujíma ho, ako sa dovolíme zachovať v našej situácii jemu. Každé pokušenie vieme zvládnuť – no nie svojou, ale jeho silou. Poznáme svoje slabiny. Viem, že nie vždy a nie nad každým pokušením dokážem vyhrať. Môj Boh však nemôže nezvíťaziť. On rád vybojuje môj boj za mňa, ale nie bezo mňa. Urobí to pre mňa, iba ak mu to dovolím.
Pri stvorení nás Boh vložil do tohto sveta ako svoj drahokam, ktorý sa hriechom poškodil. Šikovný a trpezlivý rytec dokáže i znehodnotený drahokam zhodnotiť a premeniť na klenot. Práve v rane po hriechu jeho milosrdenstvo v našej duši kreslí najkrajšiu výzdobu a robí z nej šperk večnej krásy. V raji len jeden strom plodil pokušenie. Rástol však uprostred. Zdá sa, že dnes je z neho hustý les. Pôstny čas je pre nás obdobím ťažby, ktorú je Kristus pripravený kvôli nám podniknúť, aj keď z nej vyťaží (víťazí) bremeno kríža. Neváhajme mu svojím pôstnym predsavzatím označiť stromy našich pokušení.

Všetkým vám vyprosujem požehnaný „akciový“ čas Pôstu. Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...