svrodina.sk

Farské oznamy 9.-16. máj

SV. OMŠE PONDELOK – STREDA 6:30, 15:00, 18:00 ŠTVRTOK – NANEBOVSTÚPENIE PÁNA 6:30, 8:00, 15:00, 18:00, 19:00 PIATOK 6:30, 15:00, 16:30 (zmena času večernej sv. omše...

Májová ružencová reťaz

Pápež František nás pozýva spojiť sa pri modlitbe ruženca za skončenie pandémie. Každý deň o 18:00 budú májové ružencové modlitby prenášané z jednej z 30 vybraných mariánskych...

Birmovka a prvé sv. prijímanie

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE stretnutia birmovancov budú pri sv. omšiach v piatok – 7., 14. a 21. mája – večer o 18:00 slávnosť birmovania je plánovaná 22....

Farské oznamy 2.-9. máj

POČET PRÍTOMNÝCH V KOSTOLE – 1 osoba na 15 m2 – max. 50 osôb pri zachovaní 2 m odstupov – obmedzenie sa nevzťahuje na deti do...

Farské oznamy – Veľkonočná oktáva

Kostol je denne otvorený na súkromnú modlitbu od 10:00 do 16:00. V prípade záujmu prijať sviatosti oslovte priamo kňaza alebo nás kontaktujte v kancelárii. Farská kancelária...