svrodina.sk

Deviatnik k sv. Jozefovi

Od 10. do 18. marca vás v tomto mimoriadnom Roku sv. Jozefa pozývame k Novéne pred slávnosťou sv. Jozefa, ženícha Preblahoslavenej Panny Márie: v živom vysielaní...

Farské oznamy – 3. pôstny týždeň

Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu denne od 10:00 do 16:00. V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle +421557994257....

Nedeľný pozdrav – 2. pôstna nedeľa

Drahí bratia a sestry, v dnešnej bohoslužbe sme dovolili Ježišovi, aby nás vzal so sebou a v duchu vás vyviedol z pohodlia vašich domovov na duchovný výstup na vysoký vrch. Tak...

Farské oznamy – 2. pôstny týždeň

Bohoslužby sa naďalej slávia bez účasti veriacich. Slávenie krstov a pohrebov je možné za účasti 6 osôb. Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu denne od 10:00...

Farské oznamy – 1. pôstny týždeň

Bohoslužby sa naďalej slávia bez účasti veriacich. Slávenie krstov, sobášov a pohrebov je možné za účasti 6 osôb. Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu denne od...

Pozvanie k modlitbe za onkologicky choré deti

Drahí bratia a sestry, v našom živote sú rôzne situácie a udalosti, v ktorých ťažšie vnímame Božiu blízkosť a priazeň. Túžime si posilniť našu skúsenosť Pánovej blízkosti, pretože s ním vieme...

Pohrebné obrady v živom vysielaní

S kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že v sobotu 13. februára 2021 zaopatrená sviatosťami odovzdala dušu Pánovi života naša sestra vo viere Margita Kovalčíková. Narodila sa 11. júla...