svrodina.sk

Farské oznamy 3.-9. august

Stretnutie členov Ružencového bratstva s výmenou ružencových tajomstiev na prvú nedeľu je o 16:45. Na prvú nedeľu o 17:30 bude pobožnosť k Najsv. Srdcu. Modlitbu ruženca...

Nedeľný pozdrav rodinám

Bratia a sestry, drahé rodiny,posledná júlová nedeľa tento rok pripadla na deň spomienky na rodičov Panny Márie, sv. Joachima a Annu.Pozývam Vás využiť nedeľný čas na...

Porciunkulové odpustky

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách, katedrálach a vo františkánskych chrámoch úplné odpustky Porciunkuly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva...

Farské oznamy 26.7.-2.8.

V nedeľu 26. júla je mesačná zbierka na investičné výdaje kostola. Podporiť ju môžete milodarom do kostolných pokladničiek pri vstupe do kostola alebo prevodom na účet...

Farské oznamy 19. – 26. júl

V nedeľu 19. júla je v našom kostole výročná farská poklona od 10:30 do večernej sv. omše.   Keďže tento rok sa nemôžu konať púte tak, ako...

Farské oznamy 13.-19. júl

Počas júla a augusta sú sv. omše v letnom režime: vo všedné dni o 6:30 a 18:00 v nedele o 7:00, 8:00, 9:30 a 18:00 Úradné záležitosti si môžete vybaviť vo farskej...

Rodinný výlet 8. augusta

V sobotu 8. augusta pozývame deti, rodičov i starých rodičov na farský výlet. V programe je splav Dunajca, návšteva múzea v Červenom Kláštore, obed v Reštaurácii Frank v Starej...

Farské oznamy 5.-12. júl

Počas júla a augusta sú sv. omše v letnom režime, tzn. že popoludňajšie omše vo všedné dni o 15:00 a nedeľné omše o 11:00 počas júla a augusta nebudú. NEDEĽNÉ OMŠE sú...

Sviatočný pozdrav

Drahí bratia a sestry, dnes chcem osloviť osobitne deti a poďakovať sa s Vami Pánu Bohu za končiaci sa školský rok, najmä s rodinami prvoprijímajúcich detí, s ktorými...