svrodina.sk

VEĽKONOČNÝ POZDRAV

Kristus vstal z mŕtvych, aleluja! Drahí bratia a sestry, s nadšením Márie Magdalény, s ktorým sa ponáhľala k učeníkom zvestovať im, že videla Pána, otváram našu...

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Vzhľadom na súčasné hygienické opatrenia sa požehnanie veľkonočných jedál nekoná tradičným spôsobom. Texty modlitieb na požehnanie pokrmov pred spoločným stolovaním v rodine nájdete tu:

Kedy je kostol je otvorený?

Hlavný vchod do kostola je otvorený rovnako ako v uplynulých dňoch denne od 10:00 do 17:00 pre súkromnú modlitbu bez organizovania spoločných náboženských úkonov s podmienkou,...

Veľkonočné perníčky

V pondelok, utorok a stredu vo Veľkom týždni (6.-8. apríl) v čase medzi 16:00 – 17:00 si pred vchodom do pastoračného centra môžte vyzdvihnúť balíček veľkonočných...

APRÍLOVÉ VYDANIE FARSKÉHO BULLETINU

V rubrike Bulletin na našej webovej stránke si môžete stiahnuť texty na slávenie rodinnej liturgie počas Veľkonočného trojdnia a aprílové vydanie farského bulletinu, v ktorom sa...

Veľkonočné perníčky

Od pondelka 30.3. do piatka 3.4. v čase medzi 16:00 – 17:00 si môžete vyzdvihnúť balíček veľkonočných perníčkov pred vchodom do pastoračného centra. Naše šikovné pernikárky...