svrodina.sk

ZBIERKA NA KOSTOL

Keďže od 10. marca sa v kostole slávia bohoslužby a vysluhujú sviatosti neverejným spôsobom, farnosť je v tomto čase bez príjmov. O to viac vás pred...

Púť do Poľska

Farská púť na mariánske pútnické miesta v Poľsku plánovaná na 7.-10. mája bola zrušená z dôvodu všeobecne známych obmedzení v dôsledku pandémie koronavírusu. Tí, ktorí sa...

DEŇ SV. BERNADETY

V katolíckom kalendári patrí 16. apríl spomienke na svätú Bernadetu, ktorá je patrónkou našej škôlky. Preto som vás dnes pri svätej omši pozval k modlitbe za deti, rodičov...

VEĽKONOČNÝ POZDRAV

Kristus vstal z mŕtvych, aleluja! Drahí bratia a sestry, s nadšením Márie Magdalény, s ktorým sa ponáhľala k učeníkom zvestovať im, že videla Pána, otváram našu...