svrodina.sk

Farské oznamy 25.-31. máj

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00. Pri večerných sv. omšiach je májová pobožnosť s novénou k Duchu Svätému, ktorú obetujeme za rodiny birmovancov....

Farské oznamy 18.-24. máj

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00. Vo štvrtok 21. mája je sviatok Nanebovstúpenia Pána – sv. omše budú ráno o 6:30...

Nedeľný pozdrav

Bratia a sestry, drahé rodiny! Je pre nás prirodzené hľadať spôsoby ako naplniť túžbu tých, ktorých máme radi. Ak vieme, po čom túžia deti, o čom sníva manželka...

Pozdrav rodinám

Drahí bratia a sestry, milé rodiny! Máme za sebou dva mesiace, ktoré nás voviedli do nových situácií a v dôsledku obmedzení vyplývajúcich zo súčasnej pandémie nám priniesli...

Nedeľný pozdrav

Moji milí, po čase Vás srdečne zdravím! Posledné dni som si osvojil vašu skúsenosť so sledovaním živých prenosov sv. omší z nášho kostola. O to viac...

Farské oznamy

Ako sa zúčastniť svätej omše? Koľko bude nedeľných svätých omší? Ako možno prijať Eucharistiu? Kedy sa možno vyspovedať? Na tieto a ďalšie aktuálne otázky nájdete odpovede...

2 % pre OZ DETI – MLÁDEŽ – RODINA

Láskavo sa uchádzame o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov pre Občianske združenie Deti-mládež-rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre rodiny a deti....