svrodina.sk

SV. OMŠE 1. a 2. novembra

1.11. na Slávnosť Všetkých svätých a 2.11. na Spomienku všetkých verných zosnulých budú sv. omše v nedeľných časoch: 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00

HORA SANCTA

Vo štvrtok 31. októbra o 20:00 v predvečer sviatku Všetkých svätých budeme sláviť modlitbovú vigíliu v rámci eucharistickej adorácie, pri ktorej sa spolu so svätými chceme...

Októbrové púte

V piatok 18.10. o 7:00 odchádza spred kostola autobus na púť do Turzovky, na Butkov a Skalku pri Trenčíne. Tých, ktorí sa prihlásili na púť, prosíme, aby v sakristii vyplnili...

FARSKÉ OZNAMY 14.-20. október

V nedeľu 13.10. o 17:00 vás pozývame na mariánske večeradlo. Október je misijný mesiac, každú nedeľu o 9:25 sa modlíme spievaný desiatok s rodinami za misie. V piatok 18.10....

Ružencové pobožnosti

Modlitbu posvätného ruženca sa v našom kostole spoločne modlime: polhodinu pred rannou sv. omšou každý deň pred večernou sv. omšou (okrem štvrtka) o 17:20 vo štvrtky po...

FARSKÉ OZNAMY 7.-13. október 2019

Na prvú nedeľu je o 17:30 pobožnosť k Najsv. Srdcu Ježišovmu. Pred ňou je o 16:45 stretnutie ružencového bratstva a spoločná modlitba ruženca. V stredu popoludní od 15:30 bude eucharistická...

Tanečné štvrtky pre manželov

Všetkých manželov – i budúcich – pozývame na tanečné večery: vo štvrtok od 19:00 do 20:30 od 10. októbra 2019 v pastoračnom centre pri Kostole Sv....

FARSKÉ OZNAMY 30.9. – 6.10. 2019

Pri večerných sv. omšiach sa modlime novénu k sv. Terézii z Lisieux. V utorok 1.10. na jej sviatok pri večernej sv. omši jej zveríme všetky vaše úmysly a prosby, ktoré...

FARSKÉ OZNAMY 23.-29. september 2019

V stredu 25.9. je celodenná eucharistická adorácia od 7:00 do večernej sv. omše. Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža a upratovanie kostola 2. skupina. PBZ za vašu...