svrodina.sk

OZNAMY: 1.-7. júl 2019

Adorácia počas letných prázdnin je v stretu po večernej sv. omši. O 20:00 pri ukončení adorácie prednesieme vaše prosby a vďaky, ktoré pošlete na našu webovú...

Kvapka krvi

28. júna 2019 od 7:00 do 11:00 môžete v pastoračnom centre pri Kostole Svätej Rodiny pomôcť pri záchrane života dobrovoľným darovaním krvi. V tento vzácny deň,...

FARSKÉ OZNAMY 24. – 30. jún 2019

Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 1. ruža a upratovanie 5. skupina. V utorok o 18:00 bude v našom kostole sláviť postprimičnú sv. omšu novokňaz Marek Marcin. Po jej skončení...

Misijné stretnutie o Rusku

V sobotu 22. júna o 18:00 bude v Kostole Sv. Rodiny na Furči sláviť sv. omšu páter Róbert Balek, misionár z Ruska, správca Farnosti sv. Jakuba na ostrove...

Farské oznamy (17.-23. jún)

Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 8. ruža a upratovanie 4. skupina. Eucharistická adorácia je v stredu od 15:30 do večernej omše. Popoludní a večer je sv. omša v stredu...

Farské oznamy – Turíce

Predmodlievanie ruženca vedie 7. ruža. Upratovanie kostola má na starosti 3. skupina. Jún je mesiacom Božského Srdca, preto sa pri večerných omšiach modlime litánie k Najsv....

Letný tábor pre deti

Farský tábor pre deti počas letných prázdnin organizujeme v tomto roku 11. – 16. augusta 2019 v Škole v prírode v Hutách. Prihlášky si môžete vyzdvihnúť...