Farské oznamy 23.-29. január

SV. OMŠE – v nedele slávime o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 a v pracovných dňoch o 6:30, 15:00 a 18:00

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia môžete prijať počas celého týždňa polhodinu pred každou sv. omšou  

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do 18:00

FARSKÁ KANCELÁRIA – je otvorená v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV – od 18. do 25. januára obetujeme spoločné modlitby v kostole za jednotu kresťanov

ZBIERKA 22.1. je mesačná zbierka na potreby kostola a investičné výdaje farnosti – podporiť ju môžete milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka – Pán Boh zaplať!

SVETIELKO – v utorok 24.1. o 9:30 pozývame mamičky spolu s deťmi do pastoračného centra na stretnutie so psychologičkami z Inštitútu rodinnej terapie na tému: Vzťahová väzba

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je každý štvrtok o 18:00 a o 17:00 je katechéza pre prvoprijímajúce deti

FARSKÝ PLES28.1. sa začne o 19:00 v pastoračnom centre – vstupenky sú v sakristii

KARNEVAL – v sobotu 4.2. o 14:00 pozývame rodičov spolu s deťmi na farský karneval v pastoračnom centre

SÁNKOVAČKA – v sobotu 18.2. pozývame rodiny na sánkovačku do Vyšných Ružbách, prihlasovanie je v sakristii

HROMNIČNÉ SVIECE – vedľa sakristie nájdete v ponuke hromničné sviece s vyobrazením Hromničnej Panny Márie

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA – v rámci slávenia nedele Božieho slova požehnáme vaše osobné knihy Svätého písma a rodinné Biblie a odporúčame do vašej pozornosti domácu liturgiu prejavenia úcty Biblii, ktorej text nájdete na našej webovej stránke:

Share

You may also like...