svrodina.sk

Nedeľný pozdrav 25.10.

Drahí bratia a sestry, v týchto dňoch pravidelne sledujeme aktuálne vyhlásenia vlády a nariadenia kompetentných orgánov k prijatiu opatrení z dôvodu šíriacej sa pandémie  koronavírusu. Aj vo farnostiach a v kostoloch sme museli...

Farské oznamy 24.10.-1.11.

Vzhľadom na zákaz vychádzania nie je možné v týchto dňoch konať spoločné podujatia, ani verejné bohoslužby. V úradných záležitostiach a so žiadosťou o duchovnú službu nás kontaktujte:...

Nedeľný pozdrav 18.10.

Drahí bratia a sestry, milé rodiny, slávime nedeľu, ktorú nazývame misijnou. Je to deň, keď svoje modlitby spolu s kresťanmi na celom svete obetujeme za misijné dielo Cirkvi....

Farské oznamy – možnosť prijať sviatosti

Sv. omše vysielame cez YouTube:  nedeľa 8:30  pondelok – sobota 18:00  sobota 17:00 večeradlo Možnosť prijať Eucharistiu:  nedeľa: 10:00 – 12:00  pondelok – sobota: 16:00 – 17:00...

Farský program od 15.10.2020

S účinnosťou od 15. októbra oznamujeme, že: Verejné bohoslužby, pobožnosti a farské stretnutia nebudú možné. Sv. omše v našom kostole budú bez účasti verejnosti: pondelok – sobota o 18:00 v nedeľu...

Farské oznamy 12.-18. október

Počet prítomných v kostole ostáva naďalej obmedzený na 50 osôb, preto vás prosíme o pochopenie – po zaplnení uvedenej kapacity sa kostol zatvorí. Sväté omše  v pracovných dňoch ostávajú...

Farské oznamy 5.-11. október

Od 1. októbra je počet prítomných v kostole obmedzený na 50 osôb, preto vás prosíme o pochopenie – po zaplnení uvedenej kapacity sa kostol zatvorí. Sväté omše  v pracovných...

Časy nedeľných sv. omší

Vzhľadom na aktuálne obmedzenia vyplývajúce zo súčasnej epidemiologickej situácie upravujeme program slávenia nedeľných sv. omší: v sobotu o 17:00 – 18:00 v nedeľu o 6:30 –...

Hora sancta a fatimská pobožnosť v živom vysielaní

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig Vzhľadom na súčasne platné a záväzné protiepidemiologické opatrenia v kostoloch vám ponúkame možnosť duchovného spojenia sa v modlitbe prostredníctvom živého vysielania modlitbového programu z nášho...

Farské oznamy 28.9.-4.10.

Eucharistická adorácia je každý pracovný deň po popoludňajšej  omši a ukončenie poklony eucharistickým požehnaním je o 17:00. Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou – vo...