svrodina.sk

Liturgický program počas Vianoc

Sväté omše – 1 os. na 15 m2 v režime OP – očkovaní a prekonavší covid-19: 24.12. Štedrý deň 1500, 1600, 2100, 2200, 2300, 2400 25.12. Narodenie Pána...

Nedeľný program – 12. december

Sväté omše sú v režime OP s obmedzením účasti pre 30 osôb (OP = očkovaní a tí, ktorí prekonali covid-19 za posledných 180 dní). Na spoveď...

Liturgický program 1.-9. december

Sväté prijímanie: pondelok – sobota 1600 – 1700 a nedeľa 1000 – 1200 Predvianočné spovedanie: pondelok – sobota 1600 – 1700 Úradné hodiny: pondelok – piatok 1600...

Farské oznamy – 1. adventný týždeň

LORETÁNSKA NOVÉNA – od 1. decembra sa budeme pri sv. omšiach modliť novénu k Loretánskej Panne Márii, aby sme sa pripravili na udalosť vytvorenia duchovného puta medzi...

BOHOSLUŽOBNÝ PROGRAM POČAS LOCKDOWNU

Od 25.11.2021 platí zákaz verejného slávenia bohoslužieb. Omšové úmysly prijaté na daný deň budú slúžené pri svätej omši vysielanej prostredníctvom YouTube:  nedeľa 8:30  pondelok – sobota 18:00...

Farské oznamy 22.-28. november

4. decembra o 21:00 počas modlitby posvätného ruženca v Bazilike Svätého Domu v Lorete loretánsky arcibiskup Mons. Fabio Dal Cin ohlási pozdrav a oznam o vytvorení duchovného puta Rímskokatolíckej farnosti Svätej...

Farské oznamy 15.-21. november 2021

SVIATOSŤ ZMIERENIA – polhodinu pred každou sv. omšou (pondelok – sobota) EUCHARISTICKÁ POKLONA – vo všedné dni (pondelok – piatok) od 15:30 do večernej omše ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH...

Farské oznamy 8.-14. november

SVIATOSŤ ZMIERENIA – polhodinu pred každou sv. omšou (pondelok – sobota) EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – vo všedné dni (pondelok – piatok) od 15:30 do večernej omše ODPUSTKY PRE ZOSNULÝCH...