svrodina.sk

Nedeľný pozdrav – 2. pôstna nedeľa

Drahí bratia a sestry, v dnešnej bohoslužbe sme dovolili Ježišovi, aby nás vzal so sebou a v duchu vás vyviedol z pohodlia vašich domovov na duchovný výstup na vysoký vrch. Tak...

Farské oznamy – 2. pôstny týždeň

Bohoslužby sa naďalej slávia bez účasti veriacich. Slávenie krstov a pohrebov je možné za účasti 6 osôb. Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu denne od 10:00...

Farské oznamy – 1. pôstny týždeň

Bohoslužby sa naďalej slávia bez účasti veriacich. Slávenie krstov, sobášov a pohrebov je možné za účasti 6 osôb. Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu denne od...

Pozvanie k modlitbe za onkologicky choré deti

Drahí bratia a sestry, v našom živote sú rôzne situácie a udalosti, v ktorých ťažšie vnímame Božiu blízkosť a priazeň. Túžime si posilniť našu skúsenosť Pánovej blízkosti, pretože s ním vieme...

Pohrebné obrady v živom vysielaní

S kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že v sobotu 13. februára 2021 zaopatrená sviatosťami odovzdala dušu Pánovi života naša sestra vo viere Margita Kovalčíková. Narodila sa 11. júla...

Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, prostredníctvom živého vysielania sa môžeme počuť a vidieť pri slávení bohoslužieb, ale to, že nie sme spolu v dome Pána, všetci intenzívne preciťujeme v našich srdciach...

Hromičné sviece

2. februára na sviatok Obetovania Pána sme pre vás požehnali hromničné sviece, ktoré sú vám k dispozícii vo farskej kancelárii počas úradných hodín (1600 – 1700)....