svrodina.sk

Farské oznamy 18.-24. júl

SV. OMŠE – slávime v nedeľu o 7:00, 8:30, 10:00 a 18:00 a v týždni o 6:30 a 18:00 SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou VÝROČNÁ FARSKÁ POKLONA –...

Farské oznamy 11.-17. júl

NOVÉNA K SV. ĽUDOVÍTOVI A ZÉLII – od pondelka (4. – 12. júla) sa pri večerných omšiach modlíme novénu k sv. Ľudovítovi a Zélii Martinovým za manželov a rodiny...

Farské oznamy 4.-10. júl

SV. OMŠE VO VŠEDNÉ DNI – od 1. júla sú v týždni sv. omše o 6:30 a 18:00 NEDEĽNÉ SV. OMŠE – v mesiacoch júl a august...

ZASVÄTENIE FARNOSTI BOŽSKÉMU SRDCU

V týchto dňoch si pripomíname 30. výročie vzniku našej farnosti, ktorú zriadil 1.7.1992 košický diecézny biskup Mons. Alojz Tkáč a zasvätil ju Svätej Rodine Ježiša, Márie...

Farské oznamy 27. jún – 3. júl

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou a v piatok od 17:00 do 18:00 EUCHARISTICKÁ POKLONA – bude v pondelok a utorok po popoludňajšej sv. omši až do večernej...

Farské oznamy 20. – 26. jún

SLÁVNOSTI POČAS TÝŽDŇA 22.6. predprimičná sv. omša o 18:00 23.6. slávnosť narodenia sv. Jána Krstiteľa 24.6. slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho 25.6. primičná slávnosť v Kuzmiciach 26.6. celokošický deň...

Farské oznamy 12. -19. jún

SVÄTÉ OMŠE – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – 16. jún 6:30 – 10:00 – 15:00 – 16:30 – 18:00 MODLITBOVÉ VEČERADLO – sa v pondelok...

Farské oznamy 6.-12. jún

ODPUSTKY NA TURÍCE – za účasť na speve hymnu k Duchu Svätému pri sv. omši na slávnosť Zoslania Ducha Svätého môžeme za zvyčajných podmienok získať milosť úplných...

Farské oznamy 30. máj – 5. jún

SVÄTÉ OMŠE – Na budúcu nedeľu slávime slávnosť Zoslania Ducha Svätého a zároveň bude našim birmovancom udelená sviatosť birmovania, preto v nedeľu budú sväté omše o 6:30, 8:30,...

Farské oznamy 23. – 29. máj

SVÄTÉ OMŠE A SPOVEDANIE – Nedeľné omše slávime o 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 pre rodiny s deťmi, 11:00 a 18:00 hod. PROSEBNÉ DNI – Pondelok, utorok a streda sú prosebnými...