svrodina.sk

Farské oznamy 17.-23. júl

FARSKÝ DETSKÝ TÁBOR – ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zorganizovať tohtoročný letný tábor pre deti a zároveň všetkým vám, ktorí ste nás počas táborenia s deťmi sprevádzali...

Farské oznamy 10.-16. júl

NOVÉNA ZA RODINY – každý večer sa v závere sv. omší modlime novénu za rodiny našej farnosti k sv. manželom Ľudovítovi a Zélii Martinovým, ktorých sviatok budeme sláviť 12....

Farské oznamy 3.-9. júl

SV. OMŠE v mesiacoch júl a august: nedeľa: 6:30, 8:00, 9:30 a 18:00 všedné dni: 6:30 a 18:00 SVIATOK SV. CYRILA A METODA – v stredu 5. júla budú sv. omše v...

Farské oznamy 26. jún – 2. júl

SV. OMŠE 29.6. prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla o 6:30, 15:00, 16:30, 18:00 (počas letných prázdnin nebudú nedeľné omše o 11:00 a v pracovné...

Farské oznamy 19.-25. jún

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sväté prijímanie počas budúceho školského roka...

ZÁPIS NA BIRMOVKU A 1. SV. PRIJÍMANIE

Počas júna prijímame prihlášky na prípravu na prijatie sviatostí, ktorá bude prebiehať formou farských katechéz v pastoračnom centre počas budúceho školského roka. Prosíme rodičov, ktorí chcú...

Farské oznamy 12.-18. jún 2023

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sväté prijímanie počas budúceho školského roka...

Farské oznamy – Turíce

TURÍCE – na slávnosť Zoslania Ducha Svätého môžeme za zvyčajných podmienok získať milosť úplných odpustkov za účasť na vzývaní Ducha Svätého pri sv. omši DEŇ RODINY...