svrodina.sk

Farské oznamy 1.-7. novenber

SV. OMŠE – (Z = režim ZÁKLAD, O = režim OČKOVANÍ + DETI): 1.11. slávnosť Všetkých svätých: 6:30/Z – 7:30/O – 8:30/Z – 9:45/O – 11:00/Z...

Farské oznamy 25.-31. október

SPOVEDANIE – pred sviatkom Všetkých svätých vás pozývame k sviatosti zmierenia, aby sme od 1. do 8. novembra mohli vyprosovať úplné odpustky pre zosnulých – spovedáme polhodinu...

Farské oznamy 18.-24. október 2021

ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH: každý účastník je povinný mať respirátor pred príchodom na bohoslužbu si už doma pripravte prezenčný lístok s uvedením mena, priezviska a tel. kontaktu, ktorý...

Farské oznamy 11.-17. október

ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH: každý účastník je povinný mať respirátor pred príchodom na bohoslužbu si už doma pripravte prezenčný lístok s uvedením mena, priezviska a tel. kontaktu, ktorý...

Farské oznamy 4.-10. október

ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH – od 4.10. sa sprísňujú záväzné opatrenia – aby sme vám umožnili čo najväčšiu účasť na bohoslužbách, využijeme výnimočnosť nášho kostola, ktorý...

Farské oznamy 27.9.-3.10.

ZBIERKY  –  26.9. zbierka na kostol a 3.10. zbierka na pomoc Kube SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (večer od 17:00) FARSKÁ KANCELÁRIA – pondelok – piatok (16:00 –...

Pohreb + Marty Uchalovej

S kresťanskou nádejou na vzkriesenie oznamujeme, že v nedeľu 19.9. 2021 zaopatrená sviatosťami odovzdala dušu Pánovi života naša sestra vo viere Marta Uchalová. Posledná rozlúčka s našou...

Farské oznamy 20.-26. september

ZBIERKY    19.9. zbierka na Rádio Lumen                    26.9. zbierka na kostol                    3.10. zbierka na pomoc pre núdznych na Kube FARSKÁ KANCELÁRIA – pondelok – piatok (16:00...

Farské oznamy 13.-19. september

SV. OMŠE v utorok 14.9. na sviatok Povýšenia sv. Kríža – 6:30, 7:30, 8:30 SV. OMŠE v stredu 15.9. na sviatok Sedembolestnej Panny Márie – 6:30, 7:30, 8:30...

Farské oznamy 6.-12. september

SV. OMŠE – pracovné dni 6:30, 15:00, 18:00; sobota 6:30 a 18:00 NEDEĽNÉ SV. OMŠE 6:30, 7:30, 8:30, 9:45 (pre rodiny s deťmi), 11:00 a 18:00 SVIATKY – v pondelok je výročie...