svrodina.sk

Mariánske večeradlo 26.9.2020

V sobotu 26. septembra bude v Kostole Svätej Rodiny v Košiciach Celoslovenské večeradlo, ktoré sa však vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu uskutoční iba na miestnej úrovni a bude...

Farské oznamy 21.-27. september

V túto nedeľu je zbierka na podporu kostola a investičné výdaje farnosti – PBZ všetkým dobrodincom za starostlivosť o Boží dom. Eucharistická adorácia je každý pracovný deň...

Farské oznamy 14.-20. september

V nedeľu 13.9. sa koná zbierka na Boží hrob, ktorou chceme pomôcť kresťanom vo Sv. Zemi v starostlivosti o posvätné miesta. V nedeľu 13.9. o 17:00...

Eucharistická adorácia

Počas septembra bude v našom kostole možnosť eucharistickej adorácie každý pracovný deň po popoludňajšej sv. omši. Oltárna sviatosť bude vystavená na poklonu do 17:00 hod. O...

Prvé sv. prijímanie a birmovanie

Rodičia žiakov základných škôl počnúc od 3. ročníka môžu prihlásiť svoje dieťa na prípravu na prvé sv. prijímanie odovzdaním vyplnenej prihlášky počas úradných hodín vo farskej...

Farské oznamy 7.-13. september

Modlitbu ruženca povedie 2. ruža a upratovanie kostola 2. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu. Rodičia žiakov od 3. ročníka ZŠ si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky...

Farské oznamy 31.8. – 6.9.

Sväté omše od 1. septembra budú v riadnom režime – v pracovné dni pribudne sv. omša o 15:00 a v nedele o 11:00. Modlitbu ruženca povedie 1....

Farské oznamy 24.-30. august

Modlitbu ruženca povedie 8. ruža a upratovanie kostola 8. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu. Rodičia žiakov od 3. ročníka ZŠ si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášky...

Farské oznamy 17.-23. august

V nedeľu 23.8. je zbierka na investičné výdaje farnosti – podporiť farnosť a prispieť na kostol môžete prevodom na účet IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574...

Farské oznamy 10.-16. august

V stredu po večernej omši je eucharistická poklona do 20:00 hod. Vo štvrtok 13. augusta bude po večernej omši mariánske večeradlo. V sobotu 15. augusta je prikázaný...