svrodina.sk

Farské oznamy 16.-22. január

SV. OMŠE – slávime v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 a v pracovných dňoch o 6:30, 15:00 a 18:00 SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia je možné prijať počas celého týždňa...

Farské oznamy 9.-15. január

POŽEHNÁVANIE BYTOV – prihlásiť sa môžete v sakristii, kňazi vás môžu navštíviť v nedeľu 8. januára popoludní EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do...

Farské oznamy – Nový rok 2023

ÚPLNÉ ODPUSTKY – môžeme získať za obvyklých podmienok za účasť na novoročnom vzývaní Ducha Svätého POŽEHNANÉ VÍNO – na sviatok sv. apoštola Jána sme požehnali novoročné...

Sviatok Svätej Rodiny 30.12.2022

Dnes, na sviatok Svätej Rodiny, Vás srdečne pozývame na odpustovú slávnosť v našom farskom kostole. Otvoríme ju vianočným koncertom o 16:30 a po hudobnom a speváckom...

Farské oznamy – Vianoce 2022

SV. OMŠE – 26.12. na sviatok sv. Štefana sú ako v nedeľu – 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 JASLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ A POŽEHNANIE DETÍ – bude 25.12. o 17:00...

Farské oznamy – 3. adventný týždeň

SPOVEDANIE V ADVENTE – sviatosť zmierenia vysluhujeme ráno po rorátnej sv. omši a polhodinu pred popoludňajšou a večernou sv. omšou SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI:  17.12. sobota         16:00 –...

Farské oznamy 2. adventný týždeň

ADVENTNÉ KILO – 4.12. na Druhú adventnú nedeľu sa koná potravinová zbierka pre mamky s deťmi v krízovom centre na našom sídlisku, ďakujeme všetkým, ktorí sa ich rozhodli...

Deň venovaný ženám 2.12.

Pozývame vás na prednášku spojenú s diskusiou a výmenou skúseností na tému Advent, Vianoce a ako prežiť tento čas a nezblázniť sa. v piatok 12. decembra...