svrodina.sk

Farské oznamy – 1. adventný týždeň

VOĽBA ČLENOV FARSKEJ RADY – v túto nedeľu 27.11. je voľba členov do farskej ekonomickej rady a do farskej pastoračnej rady – každý farník môže navrhnúť svojich...

Farské oznamy 20.-27. november

ZBIERKY – v nedeľu 20.11. na slávnosť nášho Pána Ježiša Krista, Kráľa neba i zeme, je zbierka na investičné výdaje a potreby kostola – Pán Boh...

Farské oznamy 13.-20. november

SVIATOK PATRÓNKY MESTA – v nedeľu 13.11. o 10:30 je odpustová slávnosť v Dóme sv. Alžbety MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v nedeľu 13.11. o 17:00 ZBIERKY – v nedeľu 13.11. je dobročinná...

Farské oznamy 7.-13. november

PRVÁ NEDEĽA – spoločná modlitba ruženca spojená s výmenou ružencových tajomstiev je o 1645 a o 17:30 je zasväcujúca pobožnosť k Božskému Srdcu SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu...

Pamätajme na zosnulých

SV. OMŠE 1.11. Slávnosť všetkých svätých 630,  800,  930,  1100,  1800 2.11. Spomienka na zosnulých 630,  1500,  1630,  1800 SPOVEDANIE Sviatosť zmierenia možno prijať vo všedných...

Farské oznamy 31.10.-6.11.

SV. OMŠE: 1.11. – v utorok na slávnosť Všetkých svätých je prikázaný sviatok a sv. omše sú ako v nedele o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00 2.11 – v stredu na...

Farské oznamy 24.-30. október

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok – piatok po popoludňajšej omši do večernej SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je každý štvrtok o 18:00 – pred ňou je...

Farské oznamy 17.-23. október

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok – piatok po popoludňajšej omši do večernej NOVÉNA K SV. JÁNOVI PAVLOVI II. – je pri večernej sv. omši SV. OMŠA...

Farské oznamy

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je vo všedné dni (pondelok – piatok) po každej popoludňajšej omši až do večernej STRETNUTIE PÚTNIKOV – tých, ktorí ste sa prihlásili na...

Farské oznamy 3.-9. október

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – stretnutie s výmenou ružencových tajomstiev je na prvú nedeľu o 16:45 PRVONEDEĽNÁ POBOŽNOSŤ – adorácia so zasvätením Božskému Srdcu je v nedeľu 2.10. o 17:30 SVIATOSŤ...