svrodina.sk

Adventný pozdrav

Drahí bratia a sestry, nevyhnutné protiepidemiologické opatrenia nám priniesli rôzne obmedzenia pri slávení rozmanitých liturgických období a dôležitých sviatkov nášho kresťanského života. Musíme však uznať, že tieto obmedzenia...

Farské oznamy – 1. adventný týždeň

29. november – 5. december Dnes je zbierka na charitu. Charitatívne diela Cirkvi môžete podporiť milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka alebo na 2. adventnú nedeľu...

Pozdrav ku kráľovskému sviatku

Drahí bratia a sestry, vývinová psychológia označuje vývojovú etapu detí, v ktorej chcú, aby všetci robili všetko podľa ich vôle, za obdobie malého kráľa. Kráľ je pre...

Farské oznamy 23.-29. november

Pri slávnosti Krista Kráľa môžeme získať milosť úplných odpustkov za účasť na zasväcujúcej modlitbe: Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia (text nájdete v modlitebníkoch za litániami k NSJ). V nedeľu...

Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, aj vy ste rozmýšľali, čo pripravíte na nedeľný obed? Pri zostavovaní domáceho jedálnička zväčša používame dva základné postupy: buď si vyhľadávame receptúru na...

Farské oznamy 16.-22. november

Od 16. novembra sa môžu konať verejné bohoslužby za týchto podmienok: vstup a pobyt v kostole je možný len s rúškom pri vchode do kostola treba použiť...

Nedeľný pozdrav 8.11.

Drahí bratia a sestry, v každom kostole je svetlo, ktoré sa nezhasína, ani keď je kostol zatvorený, nekoná sa v ňom bohoslužba a nezhromažďujú veriaci. Neodmysliteľným znakom katolíckeho kostola je...

Farské oznamy 9.-15. november

Sv. spoveď a sv. prijímanie možno prijať: pondelok – sobota: 16:00 – 17:00 nedeľa: 10:00 – 12:00 Piatok je deň pôstu za odvrátenie pandémie. Rodičom prvoprijímajúcich...

Sviatočný pozdrav 1.11.

Drahí bratia a sestry, máme za sebou dni, počas ktorých sme rešpektujúc zákaz vychádzania nemali možnosť stretávať sa. I keď sme veľmi ťažko prijali toto obmedzenie,...

Farské oznamy 1.-8. november

Sv. spoveď a sv. prijímanie možno prijať: pondelok – sobota: 16:00 – 17:00 nedeľa: 10:00 – 12:00 Navštíviť kostol a požiadať o prijatie sviatostí môžu tí,...