svrodina.sk

Sviatočný pozdrav

Drahí bratia a sestry, dnes chcem osloviť osobitne deti a poďakovať sa s Vami Pánu Bohu za končiaci sa školský rok, najmä s rodinami prvoprijímajúcich detí, s ktorými...

Farské oznamy 29. jún – 5. júl

V pondelok 29. júna je prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla. Sv. omše sú o 6:30, 8:00, 15:00, 16:30 a 18:00. Pri pondelkovej sv. omši o 15:00 sa poďakujeme Bohu...

Prvoprijímajúce deti

25.6. štvrtok – nácvik slávnosti: 16:30 nácvik pre deti zo ZŠ Krosnianska 2 a 4 17:30 nácvik spevov so všetkými prvoprijímajúcimi deťmi počas nácviku spovedanie rodičov...

Farské oznamy 22.-28. jún

PBZ za vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom prejavenú v júnovej zbierke na kostol. Ďakujeme všetkým, ktorí do nej prispeli pri nedeľnej sv. omši, ako i...

Nedeľný pozdrav

Horúca sobota spôsobila, že som po dlhšom čase vybral zo skrine táborové tričká. Na každom z nich je táborové logo a motto. Keďže minulý rok sme...

Farské oznamy 15.-21. jún

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní polhodinu pred každou sv. omšou. Modlitba ruženca sa začína o 17:20 a vedú ju jednotlivé ruže podľa rozpisu v...

Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, slávime nedeľu, ktorá je slávnosťou Najsvätejšej Trojice. Každú modlitbu, či bohoslužbu, začíname prežehnaním, ktoré je pre nás akoby bránou, ktorou vstupujeme do spoločenstva...

Farské oznamy 8.-14. jún

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní polhodinu pred každou sv. omšou. Modlitba ruženca sa začína o 17:20 a vedú ju jednotlivé ruže podľa rozpisu v...

Prvé sv. prijímanie

Vzhľadom na najnovšie uvoľnenia doteraz platných obmedzení týkajúcich sa slávenia bohoslužieb, ktoré vstúpili do platnosti od 3. júna, ponúkame rodičom prvoprijímajúcich detí nový termín slávenia prvého...

Turíčny pozdrav

Drahí bratia a sestry, mnohí z vás máte rozmanité skúsenosti s narodeninovou oslavou. Najviac ju obľubujú najmladší členovia v našich rodinách. Narodeniny by nemal nikto prežiť osamote. Je to...