svrodina.sk

0

2 % pre OZ DETI – MLÁDEŽ – RODINA

Láskavo sa uchádzame o poukázanie 2 % zaplatenej dane z príjmov pre Občianske združenie Deti-mládež-rodina, ktoré v našej farnosti zastrešuje podujatia organizované pre rodiny a deti....

2

Nedeľný pozdrav

Drahí bratia a sestry, je tu deň, ktorý patrí Pánovi. Nevieme si predstaviť týždeň bez nedele. Bez nej by nebol úplný. Je tu deň, keď Pán...

0

ZBIERKA NA KOSTOL

Keďže od 10. marca sa v kostole slávia bohoslužby a vysluhujú sviatosti neverejným spôsobom, farnosť je v tomto čase bez príjmov. O to viac vás pred...

0

Púť do Poľska

Farská púť na mariánske pútnické miesta v Poľsku plánovaná na 7.-10. mája bola zrušená z dôvodu všeobecne známych obmedzení v dôsledku pandémie koronavírusu. Tí, ktorí sa...