svrodina.sk

Farské oznamy 12.-18. február

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA – v pondelok 12.2. sa začína NTM, v utorok vás pozývame na obnovu manželského sľubu pri večernej sv. omši a do vašej pozornosti dávame ponuku...

Farské oznamy 5.-11. február

MANŽELSKÝ VEČER – v rámci Národného týždňa manželstva pozývame manželov na jeho slávnostné otvorenie v pondelok 12.2. o 19:00 formou svätovalentínskej večere a tanečného večera v pastoračnom centre – prihlásiť sa...

Farské oznamy 29.1.-4.2.

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou ADORÁCIA – je každý pracovný deň od 15:45 do 17:45 SVETIELKO – každý utorok o 9:30 pozývame mamky...

Farské oznamy 22.-28. január

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV – od 18. do 25. januára vás pozývame pripojiť k spoločnému úmyslu Cirkvi za jednotu všetkých kresťanov SVETIELKO – v utorok...

Farské oznamy 14.-21. január

ZBIERKA – v nedeľu 14.1. môžete podporiť zbierku pre arcidiecézne a univerzitné centrum pre mládež (ACM a UPC) SVETIELKO – každý utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na pravidelné...

Farské oznamy 6.-14. január

SV. OMŠE: 6.1. ZJAVENIE PÁNA 630, 800, 930, 1100,1800 7.1. KRST PÁNA 630, 800, 930, 1100, 1800 TROJKRÁĽOVÁ VODA – požehnanú vodu zo slávnosti Zjavenia Pána...

Farské oznamy – NOVÝ ROK 2024

PRIKÁZANÉ SLÁVNOSTI – na Nový rok 1.1. je prikázaný sviatok Bohorodičky Panny Márie, v sobotu 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána a v nedeľu 7.1. je slávnosť krstu Krista...

Farské oznamy – VIANOCE 2023

SVÄTÉ OMŠE – v nedeľu 24.12. o 16:00 bude vianočná vigília pre rodiny s deťmi, pri ktorej deťom požehnáme Jezuliatka, ktoré uložíte do domácich jasličiek – na sviatok Božieho...

Farské oznamy 17.-24. december

DUCHOVNÁ OBNOVA – v nedeľu 17.12. popoludní pozývame rodiny spolu s deťmi na duchovnú obnovu: začneme o 15:00 korunkou k Božiemu milosrdenstvu za rodiny a detským večeradielkom v kostole, od 16:00 bude...