svrodina.sk

Nedeľný pozdrav

Bratia a sestry, drahé rodiny, každá zmena pracovného prostredia si vyžaduje adaptačné obdobie. O to viac, ak ide o zmenu nielen miesta, či kolektívu, ale celej náplne práce. Je úplne...

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od pondelka 18. januára 2021 bude Ekumenická rada cirkví uverejňovať na svojej facebookovej stránke (https://www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Chce...

Novoročný pozdrav

Drahí bratia a sestry, milé rodiny, prechádzame bránou nového roka a vstupujeme doň portálom slávnosti Panny Márie Bohorodičky. Obraciame sa k nej s prosbou o materinské sprevádzanie, aby sme...