svrodina.sk

Farské oznamy 26.7.-1.8.

SV. OMŠE – NEDEĽA: 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00; VŠEDNÉ DNI: 6:30, 18:00 SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele) ÚRADNÉ HODINY – v pracovné dni po večernej omši do...

VÝROČNÁ FARSKÁ POKLONA

19. júl je pre náš kostol dňom výročnej farskej poklony. Nasvätejšia oltárna sviatosť je vystavená na adoráciu počas celého dňa od rannej svätej omše až do...

Farské oznamy 19.-25. júl

SV. OMŠE – NEDEĽA: 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00; VŠEDNÉ DNI: 6:30, 18:00 DEŇ VÝROČNEJ FARSKEJ POKLONY – pondelok 19. júla od rannej do večernej sv. omše SPOVEDANIE – polhodinu pred...

Farské oznamy

SV. OMŠE – NEDEĽA: 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00; VŠEDNÉ DNI: 6:30, 18:00 KONIEC PLATNOSTI DIŠPENZU OD POVINNEJ ÚČASTI NA NEDEĽNEJ OMŠI od 30. júna 2021 SPOVEDANIE –...

Farské oznamy 5.-11. júl

SV. OMŠE 5.7. pondelok – sviatok sv. vierozvestov Cyrila a Metoda – 6:30, 7:30, 8:30, 10:00, 18:00 pondelok – sobota  6:30 a 18:00 NEDEĽA  6:30, 7:30, 8:30, 10:00,...

Farské oznamy 28. jún – 4. júl

SV. OMŠE 28.6. Pondelok – 6:30, 15:00, 18:00 – popoludní a večer omše zo sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla 29.6. Utorok – prikázaný sviatok 6:30, 8:00,...

Farské oznamy 21.-27. jún

KONIEC PLATNOSTI DIŠPENZU OD POVINNEJ ÚČASTI NA NEDEĽNEJ OMŠI – 30. júna TE DEUM – poďakovanie za školský rok pre žiakov ZŠ bude pri večernej sv....

Farské oznamy 13.-20. jún

SV. OMŠE PONDELOK – PIATOK 6:30, 15:00, 18:00 SOBOTA 6:30, 18:00 NEDEĽA 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 18:00 SPOVEDANIE – polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedele)...

Farské oznamy 6.-13. jún

VÝROČIE POSVIACKY CHRÁMU – slávime 14. výročie posvätenia farského kostola, PBZ všetkým dobrodincom za duchovnú podporu, finančnú pomoc a starostlivosť o Boží dom. SV. OMŠE VŠEDNÉ DNI      ...