FARSKÉ OZNAMY 18. – 24. november

  • Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža a upratovanie kostola 1. skupina.
  • V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na materskej dovolenke – spolu s detičkami do pastoračného centra na pravidelné stretnutia s názvom SVETIELKO. Program na november nájdete na nástenke.
  • V stredu je eucharistická poklona od 15:30 do večernej sv. omše a po nej je nácvik chrámového zboru.
  • Vo štvrtok je o 17:00 katechéza pre rodičov a pre prvoprijímajúce deti zo ZŠ Krosnianska 4.
  • Okrem dnešnej slávnosti vyhlásenia sv. Alžbety za patrónku nášho mesta, Vás chceme pozvať a upozorniť na ďalšie dve slávnosti počas týždňa: v stredu liturgická spomienka na bl. Annu Kolesárovú a v piatok privítanie putovného relikviára sv. Vincenta de Paul – obidve sv. omše bude celebrovať o. arcibiskup o 18.00 – pred nimi je spoločný ruženec o 17.00.
  • Všetkých milovníkov perníkového pečiva pozývame na pečenie a zdobenie vianočných perníčkov. Každý pracovný deň v čase, ktorý vám vyhovuje, nás nájdete v pastoračnom centre – od rannej do večernej omše. Touto aktivitou napomôžete k dobudovaniu ďalších častí pastoračného centra.
  • 24.11. v nedeľu Krista Kráľa vás pozývame na kráľovský obed farskej rodiny v PC – pri vchode do sakristie si môžete zobrať ponukový lístok a vyplnený ho vrátiť najneskôr do štvrtka.
  • Na budúcu nedeľu je pravidelná mesačná zbierka na zveľadenie kostola a investičné výdaje farnosti. PBZ za vašu štedrosť pri starostlivosti o Boží dom. Svoj milodar môžete vložiť do pokladníc s nápisom Vyhlásená zbierka alebo na číslo účtu farnosti, ktoré nájdete na webovej stránke a v bulletine.
  • V závere dnešnej omše vám požehnáme prinesené chleby na počesť sv. Alžbety.
Share

You may also like...