FARSKÉ OZNAMY 2. – 8. december

  • V týždni spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou a večer od 17:00.
  • Počas celého Adventu vás pozývame na rorátne sv. omše so začiatkom o 6:00 hod.
  • V prvom adventnom týždni po rorátnej sv. omši pozývame každý deň deti s rodičmi na raňajky do pastoračného centra.
  • V stredu je eucharistická poklona od 15:30 do večernej sv. omše.
  • Vo štvrtok o 18:00 je sv. omša za účasti detí a pred ňou je o 17:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti zo Fullu a Postupimská.
  • Vo štvrtok o 20:00 bude adorácia Hora sancta, počas ktorej je možnosť spovede a duchovného rozhovoru.
  • V sobotu 7.12. je večeradlo pri rorátnej sv. omši a po nej pozývame všetkých na rorátne raňajky v pastoračnom centre.
  • Miništrantov a tých, ktorí by chceli miništrovať pozývame na miništrantské stretnutie v sobotu 7.12 o 9.30 do pastoračného centra.
  • V pondelok 9. decembra na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie pozývame všetkých darcov krvi na ADVENTNÚ KVAPKU KRVI v našom pastoračnom centre od 7:00 do 11:00. Ako Ježiš svojím príchodom na svet prinesol ľuďom nádej na nový život, aj my ju môžeme darovaním krvi sprostredkovať tým, ktorých život závisí aj od nášho rozhodnutia.
Share

You may also like...