Farské oznamy – 2. adventný týždeň

6. – 13. december

 • Ďakujeme všetkým, ktorí ste venovaním detského ošatenia, hygienických potrieb, či trvanlivých potravín podporili adventnú zbierku, aby ste pomohli osamelým matkám a ich deťom. PBZ.
 • Na budúcu nedeľu je zbierka na Rádio Lumen. Môžete ju podporiť milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka.
 • Upratovanie kostola povedie 3. skupina a modlitbu ruženca 3. ruža. PBZ za službu farskému spoločenstvu.
 • Prosíme, aby ste rešpektovali šachovnicové sedenie a nepresúvali stoličky rozmiestnené v kostole.
 • Prvonedeľná pobožnosť bude o 17:30, výmena ružencových tajomstiev je pred pobožnosťou.
 • Kúpou nástenných kalendárov s vyobrazením Dómu sv. Alžbety môžete prispieť na katedrálu – nájdete ich vzadu pri sakristii.
 • Kúpou vianočných oplátok môžete podporiť Farnosť Božieho milosrdenstva na Sídlisku KVP.
 • V tomto roku pred sa pred Vianocami nebude v žiadnom kostole konať hromadné spovedanie, preto využite príležitosť už skôr – budeme vám k dispozícii počas celého Adventu. Pri spovedi buďte struční a dbajte na dodržanie hygienických zásad a  odstupov. Predvianočné spovedanie začíname od pondelka 7.12. a spovedáme každý deň: pondelok – sobota od 16:00 do 18:00. Povzbudzujeme vás, aby ste boli zodpovední a vyhradili čas na predvianočnú spoveď už teraz.
 • V utorok 8.12. je slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Sv. omše v utorok budú ráno o 6:00 rorátna sv. omša a o 8:00 sv. omša pre seniorov. Popoludní a večer budú sv. omše o 15:00, 16:30 a 18:00. Večerné omše v pondelok budú taktiež z tejto slávnosti.
 • Streda, piatok a sobota budúceho týždňa sú zimné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Obetujeme ich za duchovnú obnovu rodín a príchod Kristovho kráľovstva do života rodín a za pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Vo štvrtok na spomienku Loretánskej Panny Márie v Jubilejnom loretánskom roku pozývame na večernú omšu o 18:00 mamičky v požehnanom stave na požehnanie matiek očakávajúcich narodenie dieťaťa.
 • Mužom dávame do pozornosti oznam a pozvanie zapojiť sa do programu EXODUS 90 – informácie nájdete v bulletine a na webovej stránke farnosti.
Share

You may also like...