NEDEĽNÝ POZDRAV a oznam o živom vysielaní z nášho kostola

Drahí bratia a sestry! Milovaní!

Každý deň s bolesťou sledujeme aktuálny počet nakazených koronavírusom ako ich štatistická krivka prudko rastie. Evanjelium Piatej pôstnej nedele nás pozýva stať sa bratmi a sestrami všetkých chorých službou modlitby a milosrdenstva a pripodobniť sa tak Lazárovým sestrám, ktoré oznamujú Ježišovi: „Pane, ten, ktorého miluješ, je chorý.“ (Jn 11, 3) Potrebujeme počuť, že Ježiš miluje chorých, ktorí podľahli súčasnej pandémii. A rovnako má rád i nás a všetkých, ktorých trápi bolesť a choroba milovaných. Potrebujeme počuť, že táto pandémia „nie je na smrť, ale na Božiu slávu“ (porov. Jn 11, 4). Ak nás akýmkoľvek spôsobom zasahujú a obmedzujú dôsledky šíriacej sa pandémie, povedzme o tom Ježišovi a spolu s Martou vyznajme: „Aj teraz viem, že o čokoľvek poprosíš Boha, Boh ti to dá.“ (Jn 11, 22)

Nech nám modlitba nedeľného žalmu pomôže dôverovať Bohu a spoliehať sa na jeho slovo. „Povedal som a splním,“ (Ez 37, 14) hovorí Boh cez Ezechiela v prvom čítaní. Dovoľme mu, aby nám pri dnešnej bohoslužbe slova, ktorú vás pozývam sláviť doma v rodinnom kruhu, otvoril naše srdcia a vložil do nás svojho ducha. Jeho slovo spôsobí, že ožijeme.

Text domácej liturgie nájdete kliknutím na tento odkaz:

https://zastolom.sk/wp-content/uploads/2020/03/Liturgia-rodiny-na-5.p%C3%B4stnu-nede%C4%BEu-A.pdf

Zároveň pripájam text ďalšej krížovej cesty od našej farníčky Márie:

Pozývam vás duchovne sa s nami zjednotiť pri nedeľnej sv. omši o 8:30, ktorú z nášho kostola v priamom prenose odvysiela Rádio LUMEN. Budeme ju sláviť s otcom biskupom Markom Forgáčom.

Dnes popoludní o 15:00 vás pozývam k duchovnému zjednoteniu pri krížovej ceste a eucharistickej adorácii, ktorú budeme vysielať prostredníctvom kanála YouTube. Odporúčame vám prihlásiť sa na jeho odber. Ponuku živého vysielania nájdete na farskej webovej stránke. Ak prejavíte svoj záujem o živé vysielanie prihlásením sa na odber farského youtubového kanála, budeme prostredníctvom neho vysielať i sväté omše a pobožnosti z nášho kostola. V pondelok o 18:00 sa pokúsime odvysielať sv. omšu s o. arcibiskupom Bernardom: https://youtu.be/n9BJn2VsneQ

Ďakujeme za vašu modlitbu a podporu. Technické zabezpečenie a chod kostola v týchto dňoch, keď nemáte možnosť prichádzať na bohoslužby, môžete podporiť svojim milodarom prostredníctvom bankového prevodu na účet farnosti, ktorý nájdete na našej webovej stránke v kontaktoch.

Od 20. februára do 6. marca naše pernikárky piekli a zdobili veľkonočné perníčky, ktoré stihli zabaliť ešte pred Druhou pôstnou nedeľou. Žiaľ ostali uložené v sklade, nakoľko od 10. marca sa nekonajú verejné bohoslužby a kostol je zatvorený. Ak máte záujem podporiť nás svojím milodarom, môžete si od pondelka do piatka medzi 16:00 – 17:00 vyzdvihnúť balíček veľkonočných perníčkov pred vchodom do pastoračného centra.

Tlačivo na poukázanie 2% zaplatenej dane z príjmov pre naše OZ Deti – mládež – rodina si môžete stiahnuť z tejto webovej stránky v časti Oznamy alebo tu:

Drahí bratia a sestry!

Kríž v našom kostole je zahalený fialovým rúchom. Je to farba pokánia. Tak ako nám v tieto dni zastierajú rúška úsmev na tvári, je aj Ježiš na kríži ukrytý pred naším zrakom, aby sme svoj pohľad na neho očistili pokáním. V túžbe po sviatostnom pokání využívajme v tomto čase mimoriadne prostriedky na prijatie Božieho odpustenia a posväcujúcej milosti: dokonalú ľútosť a pravidelné spytovanie svedomia, čítanie Božieho slova, modlitbu ruženca, korunky Božieho milosrdenstva, krížovej cesty a iných úkonov nábožnosti, ktorými nás Božia láska rozväzuje z hriechu, ako Lazára zo smrti. Obetujme ich za skončenie pandémie, úľavu pre chorých a spásu zosnulých. Okrem odpustenia hriechov môžeme nimi získať i milosť úplných odpustkov.

Spoločnou modlitbou odvaľme kamene strachu z našich sŕdc! Boh, náš milujúci Otec, nás počuje a náš Priateľ Ježiš nás prichádza zobudiť z našej neistoty, veď v jeho Duchu „nežijeme telesne, ale duchovne“ (porov. Rim 8, 9). Ako k Lázarovým sestrám, chce teraz prísť k nám.

Rodina, ktorú chce Ježiš navštíviť túto nedeľu, je tá VAŠA 🙂

S modlitbou a požehnaním Váš duchovný otec Aurel

Vzkriesenie Lazára – Duccio di Buoninsegna (1260-1318)
Share

You may also like...