Porciunkulové odpustky

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách, katedrálach a vo františkánskych chrámoch úplné odpustky Porciunkuly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou Otče náš a Verím v Boha. Okrem toho treba splniť tri zvyčajné podmienky: vyspovedať sa, prijať sväté prijímanie a pomodliť sa na úmysel Svätého Otca.

Share

You may also like...