Farské oznamy – 2. veľkonočný týždeň

 • Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu denne od 10:00 do 17:30 hod.
 • Program v Nedeľu Božieho milosrdenstva:
  • 8:30 nedeľná sv. omša – YouTube a Rádio Lumen
  • 10:00 – 12:00 individuálne vysluhovanie sviatosti zmierenia a sv. prijímania
  • 12:00 – 14:45 možnosť osobnej modlitby pri obraze Božieho milosrdenstva
  • 15:00 eucharistická adorácia a Korunka k Božiemu milosrdenstvu – YouTube
  • 16:00 slávnostné vešpery – YouTube
 • Individuálne prijatie sviatostí počas týždňa možno:
  • v sobotu a v nedeľu od 10:00 do 12:00
  • v pondelok až piatok od 16:00 do 17:30
  • v inom vopred osobne dohodnutom čase
 • V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle +421557994257.
 • Ďakujeme všetkým milodarcom za pravidelné prispievanie na účet farnosti – IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574. Na budúcu nedeľu vás prosíme o podporu zbierky na potreby kostola. Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom.
 • Sv. omše obetujeme každý deň na vaše úmysly a vysielame ich cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.
 • Program živého vysielania:
  • sväté omše
   • sobota – nedeľa o 8:30
   • pondelok – sobota o 18:00
  • vešpery
   • pondelok po sv. omši
  • pobožnosť k sv. Jozefovi
   • streda o 18:00
  • katechéza o modlitbe
   • streda po sv. omši
  • adorácia
   • streda o 19:15
  •  večeradlo
   • sobota o 7:30  
  • katechéza pre prvoprijímajúce deti
   • nedeľa o 9:30
V PIATOK 16. APRÍLA JE DEŇ SV. BERNADETY
POZÝVAME VÁS K MODLITBE ZA NAŠU MATERSKÚ ŠKOLU
Share

You may also like...