Category: Info

Požehnanie veľkonočných pokrmov

Vzhľadom na súčasné hygienické opatrenia sa požehnanie veľkonočných jedál nekoná tradičným spôsobom. Texty modlitieb na požehnanie pokrmov pred spoločným stolovaním v rodine nájdete tu:

Kedy je kostol je otvorený?

Hlavný vchod do kostola je otvorený rovnako ako v uplynulých dňoch denne od 10:00 do 17:00 pre súkromnú modlitbu bez organizovania spoločných náboženských úkonov s podmienkou,...

APRÍLOVÉ VYDANIE FARSKÉHO BULLETINU

V rubrike Bulletin na našej webovej stránke si môžete stiahnuť texty na slávenie rodinnej liturgie počas Veľkonočného trojdnia a aprílové vydanie farského bulletinu, v ktorom sa...

DUCHOVNÉ SV. PRIJÍMANIE

V situácii, keď pre veriacich nie je možné fyzicky sa zúčastňovať prijímania Eucharistie, a k dispozícii je len sledovanie rozhlasových či televíznych prenosov bohoslužieb, povzbudzujeme k...

Vysielacie časy sv. omší

Rádio LUMEN a TV LUX po oznámení o zákaze verejného slávenia bohoslužieb upravili od 11. do 23. marca program vysielania svätých omší: Rádio LUMEN: každý deň...