Category: Pozvánka

PÚŤ DO POĽSKA

Termín púte: 7. – 10. máj 2020 Program púte: Tylicz, Czestochowa, Licheń Stary, Gidle Cena púte: 155 € V cene: 3x ubytovanie, 3x raňajky, 3x obedovečera, doprava,...

PÚŤ DO RODISKA BL. ANNY

18. januára vás pozývame na pútnickú sobotu ku cti bl. Anny Kolesárovej do Pavloviec nad Uhom. Autobus odchádza spred kostola o 12:00. PROGRAM: 15:00 hodina milosrdenstva 16:00...

Adventný koncert

V nedeľu 1. decembra o 16:30 vás srdečne pozývame na ADVENTNÝ KONCERT v našom farskom kostole, ktorým chceme spoločne vstúpiť do obdobia Adventu a ako farská...

HORA SANCTA

Vo štvrtok 31. októbra o 20:00 v predvečer sviatku Všetkých svätých budeme sláviť modlitbovú vigíliu v rámci eucharistickej adorácie, pri ktorej sa spolu so svätými chceme...

Ružencové pobožnosti

Modlitbu posvätného ruženca sa v našom kostole spoločne modlime: polhodinu pred rannou sv. omšou každý deň pred večernou sv. omšou (okrem štvrtka) o 17:20 vo štvrtky po...

Tanečné štvrtky pre manželov

Všetkých manželov – i budúcich – pozývame na tanečné večery: vo štvrtok od 19:00 do 20:30 od 10. októbra 2019 v pastoračnom centre pri Kostole Sv....

NOVÉNA K SV. TERÉZII Z LISIEUX

Pred sviatkom sv. Terézie z Lisieux vás pri večerných sv. omšiach pozývame k modlitbe deviatnika k sv. Terezke pri relikviách tejto učiteľky Cirkvi a patrónky misií: 22.9. VÝŤAH DO...

Celodenná adorácia

V piatok 19. júla od 7:00 do 18:00 bude v našom kostole výročná farská poklona najsvätejšej Oltárnej sviatosti. Pozývame vás zotrvať pri Pánovi v Eucharistii, okúsiť...

Kvapka krvi

28. júna 2019 od 7:00 do 11:00 môžete v pastoračnom centre pri Kostole Svätej Rodiny pomôcť pri záchrane života dobrovoľným darovaním krvi. V tento vzácny deň,...