Category: Pozvánka

Farské oznamy 28.9.-4.10.

Eucharistická adorácia je každý pracovný deň po popoludňajšej  omši a ukončenie poklony eucharistickým požehnaním je o 17:00. Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou – vo...

Mariánske večeradlo 26.9.2020

V sobotu 26. septembra bude v Kostole Svätej Rodiny v Košiciach Celoslovenské večeradlo, ktoré sa však vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu uskutoční iba na miestnej úrovni a bude...

Eucharistická adorácia

Počas septembra bude v našom kostole možnosť eucharistickej adorácie každý pracovný deň po popoludňajšej sv. omši. Oltárna sviatosť bude vystavená na poklonu do 17:00 hod. O...

Porciunkulové odpustky

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách, katedrálach a vo františkánskych chrámoch úplné odpustky Porciunkuly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva...

Rodinný výlet 8. augusta

V sobotu 8. augusta pozývame deti, rodičov i starých rodičov na farský výlet. V programe je splav Dunajca, návšteva múzea v Červenom Kláštore, obed v Reštaurácii Frank v Starej...

Prvoprijímajúce deti

25.6. štvrtok – nácvik slávnosti: 16:30 nácvik pre deti zo ZŠ Krosnianska 2 a 4 17:30 nácvik spevov so všetkými prvoprijímajúcimi deťmi počas nácviku spovedanie rodičov...

Nedeľný pozdrav

Moji milí, po čase Vás srdečne zdravím! Posledné dni som si osvojil vašu skúsenosť so sledovaním živých prenosov sv. omší z nášho kostola. O to viac...