Category: Pozvánka

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od pondelka 18. januára 2021 bude Ekumenická rada cirkví uverejňovať na svojej facebookovej stránke (https://www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Chce...

SPOVEDANIE pred Vianocami

V tomto roku pred sa pred Vianocami z epidemiologických dôvodov nemôže konať hromadné spovedanie za účasti viacerých kňazov, ako sme boli zvyknutí po iné roky, preto vám...

EXODUS 90 – ponuka pre mužov

Izraeliti vyšli z Egypta, aby sa stretli s Bohom, aby ho lepšie spoznali a viac mu slúžili. Tento ich východ nazývame Exodus. Rovnaký názov má aj...

Hora sancta a fatimská pobožnosť v živom vysielaní

https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig Vzhľadom na súčasne platné a záväzné protiepidemiologické opatrenia v kostoloch vám ponúkame možnosť duchovného spojenia sa v modlitbe prostredníctvom živého vysielania modlitbového programu z nášho...

Farské oznamy 28.9.-4.10.

Eucharistická adorácia je každý pracovný deň po popoludňajšej  omši a ukončenie poklony eucharistickým požehnaním je o 17:00. Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou – vo...

Mariánske večeradlo 26.9.2020

V sobotu 26. septembra bude v Kostole Svätej Rodiny v Košiciach Celoslovenské večeradlo, ktoré sa však vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu uskutoční iba na miestnej úrovni a bude...

Eucharistická adorácia

Počas septembra bude v našom kostole možnosť eucharistickej adorácie každý pracovný deň po popoludňajšej sv. omši. Oltárna sviatosť bude vystavená na poklonu do 17:00 hod. O...

Porciunkulové odpustky

2. augusta možno získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách, katedrálach a vo františkánskych chrámoch úplné odpustky Porciunkuly. Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva...

Rodinný výlet 8. augusta

V sobotu 8. augusta pozývame deti, rodičov i starých rodičov na farský výlet. V programe je splav Dunajca, návšteva múzea v Červenom Kláštore, obed v Reštaurácii Frank v Starej...