Category: Oznam

FARSKÉ OZNAMY 13.-19. január 2020

Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 6. ruža a upratovanie kostola  1. skupina. V sobotu 18.1. o 12:00 odchádza spred kostola autobus na púť do Vysokej a Pavloviec nad Uhom.  V rámci...

FARSKÉ OZNAMY 6. – 12. január 2020

Modlitbu ruženca vedie 5. ruža a upratovanie kostola  8. skupina. V pondelok 6.1. je prikázaný sviatok Zjavenia Pána – sv. omše budú v nedeľných časoch. Pri sv. omšiach...

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO

Snúbencov, ktorí plánujú v novom kalendárnom roku uzavrieť sviatostné manželstvo, pozývame, aby nás navštívili vo farskej kancelárii alebo nás kontaktovali na e-mailovej adrese farnosti: kancelaria@svrodina.sk. Kurz prípravy...

POŽEHNANIE BYTOV

V období sviatku Zjavenia Pána je zvykom požehnávať domy. Záujemcovia o požehnanie bytu sa môžu prihlásiť v sakristii. Požehnávať byty budeme v nedeľu 5. januára a...

FARSKÉ OZNAMY 1.-6. január 2020

Na Nový rok budú sv. omše ako v nedeľu. Za účasť na speve hymnu k Duchu Svätému môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Vo štvrtok o 20:00...

FARSKÉ OZNAMY 23.-29. december

Sväté omše: 23.12. pondelok – 6:00, 15:00, 18:00 24.12. štedrý deň – 16:00, 22:00, 24:00 25.12. NARODENIE PÁNA – 7:00, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 26.12. sviatok...

FARSKÉ OZNAMY 16.-21. december

V túto nedeľu je zbierka na investičné výdaje kostola a farnosti, posledná v tomto kalendárnom roku. Svoj milodar môžete vložiť do pokladníc s nápisom Vyhlásená zbierka pri východe z kostola...

FARSKÉ OZNAMY 9.-15. december

V pondelok 9. decembra je prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie – sv. omše budú o 6:00, 8:00, 15:00, 16:30, 18:00. V pondelok 9. decembra dopoludnia od 7:00 do...

FARSKÉ OZNAMY 2. – 8. december

V týždni spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou a večer od 17:00. Počas celého Adventu vás pozývame na rorátne sv. omše so začiatkom o 6:00 hod. V prvom adventnom...

FARSKÉ OZNAMY 25. november – 1. december

Modlitbu ruženca v nasledujúcom týždni povedie 7. ruža a upratovanie kostola 2. skupina. PBZ za vašu službu pre farské spoločenstvo. V stredu o 9:30 pozývame rodičov – zvlášť mamky na...